Forskning: Nöjda medarbetare och lönsamma företag

2015-10-20

Hur skapar man lönsamma företag där medarbetarna mår mycket bra? Det ska forskare vid Högskolan i Skövde nu bringa klarhet i.

Tidigare forskning vid Högskolan i Skövde har visat att de flesta åtgärder som stärker ett företags lönsamhet försämrar medarbetarnas välbefinnande och vice versa. Dock hittade man tre intressanta företag som bröt mot mönstret bland de 100 som undersöktes.

Jim Andersén, biträdande professor i företagsekonomi, ledde det tidigare forskningsprojektet, och leder även det nya projektet som man nu fått finansiering för från FORTE på 2 330 000 kr:

– Det här forskningsprojektet kommer att bygga vidare på det tidigare genom att de tre företagen som visade sig ha lyckats med både hög lönsamhet och medarbetare med högt välbefinnande nu utgör fallstudieprojekt. Vi kommer att göra djupare analyser av dem och ta reda på mer konkret varför de särskiljer sig, säger Jim Andersén.

Forskningsprojektet kommer alltså att analysera hur små- och medelstora tillverkningsföretag i Västra Götalandsregionen agerat och agerar för att utveckla en verksamhet där medarbetare mår bra och som samtidigt kan uppvisa hög lönsamhet.

– Förhoppningsvis blir resultatet av forskningen att vi kan visa bra praktiska exempel på sätt som ett företag kan stärka sina medarbetare och samtidigt öka sin lönsamhet. Att vi kan identifiera de investeringar som stärker medarbetare och som skapar en positiv spiral som gynnar såväl medarbetare som ägare säger Jim Andersén.

Det treåriga forskningsprojektet sker inom forskargruppen Strategiskt Entreprenörskap vid Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande och startar den 1 januari 2016. Jim Andersén leder projektet och arbetar tillsammans med kollegorna Christian Jansson och Torbjörn Ljungqvist.

Jim Andersén leder forskningsprojektet.

Nöjda medarbetare och högpresterande företag – en studie av framgångsrika exempel

Kontakt