Forskning: Skövdeprofessor får miljonanslag för att forska på datasekretess

2016-12-13

Vicenç Torra, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, har fått närmare fyra miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet för att forska på datasekretess. En mycket stor del av våra liv utspelas numera i en virtuell miljö, vilket avger digitala spår som företag kan använda sig av för att härleda information om oss som privatpersoner.

Företag sparar kunddata i allt större utsträckning, exempelvis då transaktioner sker över nätet. Denna information kan dock innehålla konfidentiell data som en tredje part inte bör få ta del av.

– Dataintegritet är att säkerställa att ingen spridning av känslig information äger rum, eller att risken minimeras. Under de senaste åren har intresset för sekretess inom dataområdet ökat, lagstiftningen har uppdaterats på både nationell och internationell nivå, berättar Vicenç Torra.  

– Lösningar för skydd av personuppgifter måste vara praktiskt genomförbara, och det måste gå att hitta kompromisser mellan integritet och säkerhet, och mellan sekretess och fungerande dataverktyg, och det är det vi vill kunna lösa. 

Idag använder företag datainformation för att bland annat personifiera sina tjänster, exempelvis genom att rekommendera böcker, musik och erbjuda riktad reklam då vi besöker en webbsida. Förslag på webbsidor kan också genereras efter användarens intresse. Beräknings- och lagringskapaciteten idag är så stor att företag kan behålla nästan all information som skickas över nätet.

– Men den här informationen kan innehålla konfidentiell data som en tredje part inte bör få ta del av. Företag vill och behöver ofta dela denna information om de vill förbättra deras produkter och tjänster, vilket kan framkalla spridning av känslig information. Dataintegritet studerar hur data måste processeras för att inte känslig information ska spridas. En viktig del av problemet är att undersöka hur detta bör göras på ett korrekt sätt för att se till så att så lite känslig information som möjligt sprids. Tanken är att vi ska studera denna problematik. Vi planerar att utveckla algoritmer för att försäkra oss om integritet i sociala nätverk och analysera risken för informationsläckage med våra metoder, säger Vicenç.

Forskningsanslaget från Vetenskapsrådet är på sammanlagt 3.740.000 kr fördelat på åren 2017 – 2020. 

Fin utmärkelse
IEEE, en av världens största branschorganisationer för främjandet av teknisk innovation och excellens, har utsett Vicenç Torra, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, till IEEE Fellow. Det är ytterst få medlemmar i IEEE som upphöjs till Fellow. För detta krävs extraordinära prestationer inom något av de områden som IEEE anses särskilt intressanta.

Organisationen IEEE och dess medlemmar vill inspirera till en global gemenskap genom publikationer, konferenser, tekniska standarder och professionella och pedagogiska aktiviteter. Att erkänna forskningsresultat hos medlemmarna är en viktig del av uppdraget av IEEE. Varje år utses, efter ett rigorös utvärderingsförfarande, en utvald grupp mottagare till EEE Fellow. Mindre än 0,1% medlemmar väljs årligen ut till detta.  Vicenç Torra tillhör de som har bidragit med forskning inom teknik, vetenskap och teknolog som har en betydande inverkan på samhället.

– De synbara bevisen på min nya position, den högsta inom IEEE, är en pin och ett diplom, berättar Vicenç Torra.

Hans forskningsområde är artificiell intelligens (AI), med fokus på osäkra resonemang, specifikt oprecisa (”luddiga”) mängder och beslutsteori, informationsfusion, automatisk sammanställning och analys av information, dataintegritet och informationssökning.

Läs mer på:
http://www.mdai.cat/vtorra
http://www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Skovde-Artificial-Intelligence-Lab/

Forskningsanslag

Kontakt