Forskning: Stort forskningsanslag till Högskolan i Skövde för att förebygga arbetsskador

2016-12-06

Fysiska belastningsskador kostar det svenska samhället uppskattningsvis 50 miljarder kronor årligen. Skador som orsakas av dåligt utformade arbetsplatser och produkter, och arbetstagare som använder sig av ergonomiskt felaktiga tekniker.

Forskningsprojektet ”Smarta textilier för ett hållbart arbetsliv”, där Högskolan i Skövde ingår, delfinansieras av Vinnova. I projektet ingår 13 partners, bland annat de tre stora fordonsföretagen Volvo Cars, Scania och Volvo Trucks. Projektet har en budget på 20 miljoner kr för att utveckla ett system som förebygger arbetsskador och minskar samhällskostnader. 

Högskolan i Skövde har en betydelsefull roll i projektet och får 3,3 miljoner kr att använda under två år.

– Projektet, som drivs inom ramen för innovationsmyndigheten Vinnovas program för Utmaningsdriven Innovation (UDI), bygger vidare på den smarta handske vi tidigare tagit fram, berättar Lars Hanson, professor i integrerad produktutveckling vid Institutionen för ingenjörsvetenskap.

Projektidén är att utveckla ett system för att mäta, samla in, bedöma och visualisera den fysiska belastningen och riskerna för att få arbetsskador från olika arbetssätt. Systemet bygger på att smarta textilier integreras i arbetskläderna. Via sensorer och elektronik i plaggen kan man exempelvis mäta arbetsställningar,rörelser och krafter under arbetet. Dessa mätdata analyseras och riskerna för arbetsskador bedöms med hjälp av ergonomiutvärderingsmetoder, och resultaten kommuniceras tillbaka till operatören.

– Projektet skapar goda förutsättningar för Högskolan i Skövde att stärka sin position som tillämpare av smarta textilier för design och analys av interaktionen mellan människor och produkter och produktionssystem, berättar Dan Högberg, biträdande professor och forskningsgruppsledare för forskargruppen User Centred Product Design (www.his.se/ucpd).

Läs mer på: www.his.se/smart-textiles

 

Kontakt