Forskning: Veronica Fornlöf vill förbättra livslängden för flygmotorer

2016-05-17

Det var först när Veronica Fornlöf började arbeta inom flygindustrin 2011 som hennes intresse för flyg tog fart. Det var också med jobbet som hon kom att besökta Flygvapenmuseet i Linköping, den stad där hon en stor del av 2000-talet hade studerat vid universitetet. Idag handlar det mesta om JAS Gripens motor och den är också grunden till hennes forskning. Den 30 maj försvarar hon sin licentiatavhandling vid Högskolan i Skövde.

Veronica Fornlöf, som växte upp i Österfärnebo utanför Sandviken, är industridoktorand. Hon har sin anställning vid GKN Aerospace Sweden, tidigare Volvo Aero, i Trollhättan som också finansierar hennes forskning vid Högskolan i Skövde.

– Det är ju inte alla som tar en licentiat, men för mig har det varit en del av planeringen från första början. Det är ett bevis på att man kommit halvvägs mot en doktorsexamen. 
Hennes licentiatavhandling har rubriken “Improved aircraft engine maintenance optimization using classification of on-condition parts” vilket hon på begäran översätter till ”Förbättrade livslängdsuppskattningar för “on-condition”-komponenter i flygmotorer.”

– Enkelt uttryckt handlar det om att på ett bättre sätt förutse hur länge delar i en flygmotor håller. Man kan jämföra det med att när du byter till sommardäck på bilen. Då undersöker du dem och bedömer om de ska hålla måttet hela säsongen eller om de kommer att bli olagliga i juli. Genom att ta rätt beslut i det ögonblicket kan du slippa lämna bilen en gång extra. Precis samma sak är det med delarna i flygmotorn. Att underhålla en flygmotor tar ca 10-20% av den totala kostnaden för att hålla ett flygplan i drift. Vi vill förbättra underhållsplaneringen genom att bli bättre på att uppskatta hur länge komponenterna kan hållas i drift.

Precis som med en bil servas en flygmotor enligt en serviceplan. Veronicas forskning går alltså ut på att undvika att motordelar går sönder på vägen till nästa service. Går det att rätt uppskatta livslängden kan det vara bättre att byta delarna i förtid än att vänta. Hennes forskningsobjekt är motorn RM12 till den internationella versionen av det svenska stridsflygplanet JAS 39 C/D Gripen vilken tillverkas av GKN i Trollhättan. Men förhoppningen är att resultaten på sikt även ska kunna användas på andra flygmotorer.

– Hittills har jag försökt definiera de problemen som finns när man ska uppskatta livslängden på motorns olika delar, och vilka tekniska metoder som krävs för att lösa detta. Det gäller att sätta rätt livslängd på varje komponent, vilket jag hoppas ska gå att göra.

Att vara industridoktorand innebär i Veronicas fall att hon lägger 80 % av sin tid på forskningen, resterande 20 % jobbar hon på företaget. Det betyder att hon inte behöver ägna någon tid åt undervisning utan i stället satsa på att direkt koppla ihop sina forskningsresultat med företaget. De senaste två åren har hon också kombinerat jobb och forskning med att vara småbarnsförälder.

– Det har fungerat bra för mig. Jag känner att jag fokuserar bättre på mina arbetsuppgifter, det gäller att ta vara på tiden på mest effektiva sätt.

På universitetet i Linköping läste hon till civilingenjör inom maskinteknik med inriktning mot logistik och produktionsekonomi. Att det blev just till Högskolan i Skövde som hon förlagt sin forskning var en tillfällighet.

–Det var lite av det berömda bananskalet. GKN fick vetskap om att en forskarskola, dåvarande AppyIT (numera IPSI), skulle starta på Högskolan i Skövde och då blev jag erbjuden möjligheten att påbörja mina forskningsstudier där.

Sedan dess har det som hon uttrycker det rullat på skapligt. Efter två och ett halvt års forskning med tre accepterade artiklar är siktet inställt på disputation 2018. Men först ska hon redovisa hur långt hon kommit genom att den 30 maj presentera sin licentiatuppsats.

Veronica Fornlöf 
Tfn: 0520 293611, 0700 873611 
veronica.fornlof@gknaerospace.com 
www.gknaerospace.com

Bild på Veronica Fornlöf

Kontakt