Forskning om digitalisering i samhällets tjänst under Almedalsveckan

2017-06-14

Högskolans egna seminarier.

Det första seminariet, den 2 juli, handlar om de digitala privatlivet. Vad händer med vår förmåga att fatta självständiga beslut om Google vet vad vi letar efter redan innan vi har kommit på det själva? Vilka risker och möjligheter finns när privatlivet digitaliseras? Hur bör vi hantera fenomenet? Vid seminariet möts teknik och filosofi.

Det andra seminariet, den 4 juli, handlar om hur IT-standarder och upphandlingar kan hindra innovation och diskriminera individer och företag. Myndigheters IT-upphandlingar skapar inlåsning som hindrar innovation. I många projekt refererar myndigheter till specifika IT-standarder som diskriminerar enskilda individer och företag. Hur kan upphandlingar av IT stimulera innovation och undvika inlåsning?

Det tredje seminariet, den 5 juli, handlar om den digitala miljön vi ger äldre människor. Digitala verktyg ökar äldre människors välbefinnande och möjlighet att bo kvar i hemmet. Någon måste dock identifiera behovet av, utveckla och testa ett digitalt verktyg innan det kan börja användas. Hur tar vi oss igenom dessa steg? Vilka krav kan vi ställa på den teknik som omger äldre människor?

Gemensamt seminarium om medborgarskap i det digitala samhället

Det gemensamma seminariet den 3 juli handlar om medborgarskap i det digitala samhället. Digitaliseringen transformerar hela samhället. Vad betyder det för dig som medborgare? Hur påverkar det dig som patient, kund och elev? Hur påverkas samhällsfunktionernas relation till medborgarna? Förutom forskare från Högskolan i Skövde deltar också forskare från Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad vid detta seminarie. De västsvenska lärosätena arrangerar seminariet i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Följ Högskolan i sociala medier och på webben

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på www.his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på Högskolans Facebooksida.

På Twitter finns listan "HiS i Almedalen", där medverkande från Högskolan twittrar.

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på www.his.se/almedalen

Läs mer om Västsvenska Arenan.

För ytterligare information om Högskolans närvaro i Visby under Almedalsveckan

Edith Beckman, kommunikatör och pressansvarig, 0500-44 80 40.

Ulf Nylén, ledningskommunikatör och projektledare för Högskolans närvaro Almdalen 2017, 0500-44 80 61.

Almedalsveckan

Bild från Västsvenska Arenan 2016 i Visby.