Forskning om integration och samhällsentreprenörskap i Skövde

2017-09-06

Under 2017 pågår två projekt vid Högskolan i Skövde och institutionen för handel och företagande; Vägen till arbete: en studie i integrationsarbete samt Samhällsentreprenörskap för ett livskraftigt Skaraborg. Båda ingår i Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS) som är en samverkansplattform. Genom CLAS ska akademi och arbetsliv gemensamt utveckla Skaraborg till en kunskapsregion. De två projekten finansieras av Skövde kommun.

Vägen till arbete

Cecilia Gillgren, adjunkt i företagsekonomi, har följt arbetet i Skövde kommuns Migrationsråd under hösten 2016. Det har varit en förberedelse för en forskningsstudie som belyser de ansvars- och förtroendefrågor som uppstår i samarbetet mellan kommun, myndigheter (ex. Arbetsförmedlingen) och privata aktörer (ex. byggindustrin) och vilken roll redovisning spelar i sammanhanget. Kunskap från projektet kan användas för att utveckla integrationsarbetet på kommunal nivå, så att nyanlända i större grad och på kortare tid kan träda in i arbetslivet. Projektet heter Vägen till arbete: en studie i integrationsarbete.

Samhällsentreprenörskap

I takt med industrin inte längre rekryterar en så stor andel av ungdomsgenerationerna är det angeläget att hitta alternativa utvecklingsområden för att Skaraborg ska kunna behålla och attrahera yrkesverksamma medborgare. Områden som undersöks i projektet Samhällsentreprenörskap för ett livskraftigt Skaraborg är olika former av tjänsteverksamheter, så som besöksnäringen och näringar inom land och vatten samt kultursektorn. Projektet kommer att studera möjligheterna att kombinera de olika verksamheterna och näringarna i ett innovativt samhällsentreprenörskap för att skapa ökad livskraft i Skaraborg. Next Skövde är sammanhållande kontakt gällande destinations- och platsutveckling i Skövde. Projektledare är Lotten Svensson, lektor i företagsekonomi.

Lotten Svensson och Cecilia Gillgren

Lotten Svensson och Cecilia Gillgren, projektledare för Samhällsentreprenörskap respektive Vägen till arbete. 

Pressträff 6 september

Onsdagen den 6 september presenterade forskningsprojekten sina första resultat tillsammans med Next Skövde och områdesutvecklaren i Södra Ryd.

Relaterad information

Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg – CLAS

Kontakt