Forskningen på Högskolan i Skövde håller hög klass

2014-01-14

Under 2013 utvärderades all forskning och samproduktion vid Högskolan i Skövde av internationella experter och nu presenteras resultatet i en rapport. Högskolan i Skövdes verksamhet bedöms hålla hög kvalitet och visar på högsta betyg på flera punkter i en internationell jämförelse.

Utvärderingen, som till vardags kallas ARC13 (Assessment of Research and Collaboration 2013), har det övergripande syftet att utveckla forskningen vid de lärosäten som deltar. Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet har tillsammans genomfört detta utvärderingsprojekt med Stiftelsen för Kunskap- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) som medfinansiär. Fem paneler med internationella experter på forskning och samproduktion har bedömt Högskolan i Skövdes forskningsmiljöer utifrån sju aspekter.

– Resultaten av utvärderingen har varit väldigt positiva och visat på att forskningen håller hög internationell nivå och på flera områden excellent nivå, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde. ARC 13 har genomförts för att vi ska få en helhetsbild av forskningskvalitén på Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde får högsta betyg på flera punkter och resultaten står sig väl mot den forskning som utförs på stora och äldre universitet.

– Det är mycket positivt att KK-stiftelsen gett oss denna möjlighet till granskning. ARC13 pekar på både styrkor och svagheter, vilket är naturligt i allt långsiktigt kvalitetsarbete. De svagheter som klargjorts finns bland de nyinrättade forskningsmiljöerna och i vårt arbete mot ett mer forskningsintensivt lärosäte är det viktigt att få utomstående och oberoende bedömningar av vad vi är bra på i dag och att identifiera vilka områden som har stor potential för framtiden, fortsätter rektor Sigbritt Karlsson.


Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, är glad över de positiva resultaten från ARC13.