Forskningsfinansiär satsar drygt 34 miljoner i Högskolan i Skövde

2013-12-17

Högskolan i Skövde stärker nu forskningen i samproduktion med näringslivet genom den nya investeringen för 2014 från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) på 34,5 miljoner.

Forskningsfinansiären KK-stiftelsen har tilldelat medel för forskningsprojekt som Högskolan i Skövde driver med samarbetspartners i näringslivet, samt medfinansiering av akademisk personal. KK-stiftelsen finansierar forskning vid landets nya lärosäten under förutsättning att näringslivet går in med lika mycket.

– KK-stiftelsens bidrag på 34,5 miljoner kr till Högskolan i Skövdes forsknings-verksamhet är nästan lika stort som statens anslag till vår forskning, vilket ligger runt 40 miljoner kronor årligen, säger rektor Sigbritt Karlsson som är mycket nöjd med beskedet så här inför ett nytt år.

I och med att KK-stiftelsens bidrag är villkorat med att näringslivet går in med minst motsvarande summa utökar Högskolan i Skövde sin forskning den kommande perioden.

– För att vi på Volvo Cars i Skövde ska kunna nå våra mål är det avgörande att vi arbetar med Högskolan i Skövde och tillsammans tar fram de arbetsmetoder och verktyg som behövs för att våra operatörer och ledare ska kunna fatta rätt beslut i rätt tid för att uppnå ökad produktion i vår fabrik, säger Per Thim, produktionsteknisk chef på Volvo Car Corporation i Skövde.

Alla de projekt som Högskolan i Skövde ansökt om hos KK-stiftelsen inom finansieringsprogrammet KK-miljö under 2014 har beviljats till ett totalt belopp av 34 571 000 kronor. Inom ramen för finansieringsprogrammet KK-miljö utses högkvalitativa, profilerade och samproducerande forskningsmiljöer och endast tre lärosäten i landet är godkända som sådana KK-miljöer och får ansöka om medel; Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad samt Mittuniversitetet är utsedda till sådana KK-miljöer.

– Högskolan i Skövde ökar nu takten och drar in forskningspengar i konkurrens både nationellt och internationellt. De gäst- och adjungerande professorer som vi nu också får finansiering för är viktiga för forskarutbildningen, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges 16 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan eller samproduktion med näringslivet.

– KK-miljöprogrammet ger rektorerna ett verktyg för att driva genomgripande utvecklings- och förändringsarbete, utveckla ledande kunskapsmiljöer och kompetens inom en för lärosätet övergripande profilering, och för att utveckla förmågan att i sin kärnverksamhet bedriva strategisk samverkan med företag i Sverige, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.


Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Kontakt