Forskningsmiljoner till Högskolan i Skövde för analys av biologisk data

2017-06-26

Högskolan i Skövde har beviljats 12 miljoner kronor i nya forskningsbidrag från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Projektet kommer att bidra starkt till utvecklingen av forskningsmiljön INFINIT vid Högskolan och kommer att fokusera på datautvinning för identifiering, urval och validering av biomarkörer.

Genom samarbetet med partners inom industrin blir den sammanlagda forskningssumman drygt 25 miljoner kronor. Jane Synnergren, biträdande lektor i bioinformatik vid Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde, är en av forskarna som står bakom projektet.

– Det finns ett stort behov av kunskap och kompetens kring att analysera storskalig data inom en rad tillämpningsområden. Ett av dessa områden är systembiologi där det de senaste åren skett en mycket snabb utveckling av nya analystekniker som genererar stora mängder biologisk data. Med dagens tekniker kan man exempelvis mäta uttryck av tusentals gener och proteiner med hög precision, berättar Jane.

Ny forskningsnivå

Detta har öppnat upp nya möjligheter att utveckla metoder för identifiering biologiska markörer, så kallade biomarkörer för diagnostisering, karakterisering och utvärdering av olika analyser. Det finns också stora förväntningar att kombinationen av storskalig data ger möjlighet att ta biomarkörsforskningen till nästa nivå. I stället för att mäta enstaka markörer kan man utveckla kombinerade multipaneler av biomarkörer som ger bättre möjligheter att ställa säkrare diagnoser på kortare tid och utveckla avancerade sjukdomsmodeller som kan användas vid exempelvis läkemedelsutveckling. Biomarkörer är också mycket användbara för olika typer av toxicitetstestning för att avgöra om ett ämne är skadligt och i så fall i vilken dos.

– Tekniken för att mäta biologiska molekyler är inte längre något hinder, utan utmaningen är nu istället att utveckla metoder för att tolka dessa stora datamängder till användbar biologisk kunskap. Syftet med projektet vi nu fått finansiering för är att utveckla avancerade dataanalysmetoder för att analysera och kombinera storskalig biologisk data både inom klinisk och pre-klinisk forskning, säger Jane.

Fantastiska möjligheter

– Bidraget innebär fantastiska möjligheter för systembiologiforskningen vid Högskolan i Skövde. Vi kommer att utveckla kompetensen kring biomarkörer inom tre viktiga tillämpningsområden nämligen, diagnostik av sepsis (blodförgiftning), utveckling av sjukdomsmodeller och utveckling av toxicitetstestning vid exempelvis läkemedelsutveckling.

Det nu beviljade projektet bygger på att akademi och industri samarbetar nära varandra för att lösa gemensamma forskningsproblem. Högskolans industripartners bidrar till projektet med resurser i form av arbetstid, material, expertis och teknisk utrustning. Total budget för projektet är 25.8 miljoner kronor varav det nu beviljade bidraget från KK-stiftelsen utgör 12 miljoner och företagspartnerna AstraZeneca, Takara Bio Europe, Unilabs, 1928 Diagnostics, TATAA Biocenter och Olink Proteomics bidrar tillsammans med lika mycket.

Korta steg

– Samarbetet med företagen gör att steget från forskning och innovation till industriell implementering av projektresultaten blir förhållandevis kort, och nyttan med projektet kommer våra projektpartners till gagn redan på ett tidigt stadium, säger Peter Sartipy, adjungerad professor vid Högskolan i Skövde.

Projektet sträcker sig över fyra år vilket ger Högskolans forskare bra förutsättningar till utveckling av långsiktiga framgångsrika forskningssamarbeten med sina industripartners.

– Att företagen nu går in i ett nytt samverkansprojekt vittnar om att de är nöjda med resultatet från våra nuvarande samarbeten, vilket så klart känns extra roligt, säger Jane Synnergren och Peter Sartipy.

 


Jane Synnergren, docent i bioinformatik vid Högskolan i Skövde.

 

Peter Sartipy
Peter Sartipy, adjungerad professor vid Högskolan i Skövde. 

Kontakt