Förskollärarutbildning i Skövde vårterminen 2018

2017-05-05

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har ingått en fördjupad avsiktsförklaring. Målet är att Högskolan i Borås ska utbilda förskollärare i Skövde från vårterminen 2018. På sikt kan detta bidra till att minska bristen på förskollärare i Skaraborgsområdet.

Högskolan i Borås har nu siktet inställt på att starta en förskollärarutbildning i Skövde och Högskolan i Skövde ska bidra till den utvecklingen. I dagarna skrev lärosätenas rektorer under en avsiktsförklaring som innebär att högskolorna ska utse var sin projektledare som får uppdraget att operativt planera för starten av utbildningen. Konkret handlar det om att erbjuda studenter på förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås att kunna ha sin utbildning förlagd till Högskolan i Skövdes lokaler. Målet är att de första studenterna ska påbörja sin utbildning vårterminen 2018.

– Samarbetet med Högskolan i Skövde gör att vår förskollärarutbildning når ut till ännu fler studenter. Det gör också att vi blir en naturlig samarbetspartner i lärarutbildningsfrågor för kommunerna i både Sjuhärads- och Skaraborgsområdet, säger Högskolan i Borås rektor Björn Brorström.

Även Högskolan i Skövdes rektor Lars Niklasson är inne på samma tankar när han pekar på vinsterna med samarbetet.

– Högskolan i Borås får möjlighet att utveckla sin förskollärarutbildning utan att behöva konkurrera om studenter och lärare med ytterligare ett västsvenskt lärosäte. Och om Högskolan i Skövde kan bidra till att ge Skaraborgsområdet tillgång till en förskollärarutbildning samtidigt som vi fortsätter att fokusera på våra egna styrkeområden, så är det naturligtvis bra. I en tid av hård konkurrens och begränsade resurser är det ett förnuftigt sätt att agera, säger Lars Niklasson.

Samarbetet runt förskollärarutbildningen kommer att innebära ökade kostnader för både Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Hur dessa kostnader ska finansieras och fördelas i detalj måste regleras i avtal. Arbetet med att ta fram dessa detaljerade avtal kan börja så fort de båda lärosätena har utsett sina projektledare, vilket kommer att ske inom kort.

Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås har sedan tidigare forskningssamarbeten som medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

För ytterligare information kontakta
Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås, tel 033-435 4373
Lena Mårtensson, prorektor Högskolan i Skövde, tel 0500-448450

 

Kontakt