Fortsatt goda prestationer när Högskolan i Skövde summerar

2014-02-07

När Högskolan i Skövdes styrelse vid fredagens styrelsemöte godkände årsredovisningen för 2013 är det ett år med goda resultat. Högskolan i Skövde har 30 miljoner i budgetöverskott, full produktion i utbildningsuppdraget och forskningsmedlen som vunnits i konkurrens med andra forskare har ökat med nära 20 procent.

Vid halvtid i sitt uppdrag som högsta ledare för Högskolan i Skövde redovisar rektor Sigbritt Karlsson en verksamhet som har det bästa ekonomiska resultatet någonsin. Också omsättningen är på topp.

– Styrelsen har fått en rapport om stor kostnadsmedvetenhet och en aktiv handlingskraftig verksamhet i utbildning och forskning som ger ett gott läge med såväl akademisk som ekonomisk kvalitet inför de kommande åren, säger Urban Wass, styrelseordförande.

Vid sidan av kostnadsmedvetenhet har Högskolan i Skövde också levererat till fullo det uppdrag som regeringen ger i utbildningsanslag och samtidigt varit konkurrenskraftiga i att få investeringar från forskningsfinansiärer. Till del består också överskottet i att ett par anställningar inte blev färdiga inom budgetåret.

– Vi har nu flera viktiga rekryteringar som framför allt ytterligare stärker forskningen; vi anställer fler meriterade forskare och i starkare forskningsmiljöer som näringslivet kan få nytta av, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Under 2013 har Högskolan i Skövde bevisat att hög kvalitet genomsyrar såväl utbildningarna som forskningen genom att vara topp fem i de nationella utvärderingarna från Universitetskanslersämbetet och mycket hög kvalitetet i den internationella forskningsjämförelsen ARC13.

Långsiktig utmaning

Samtidigt står rektor inför en långsiktig utmaning vad gäller finansiering från regeringen, som har aviserat ett minskat uppdraget till landets högskolor under de närmaste tre åren. Det innebär till exempel färre utbildningsplatser för studenter.

– Vi begär, med det goda resultat och den kvalitetet som vi har bevisat, att regeringen ska bibehålla nuvarande nivå för Högskolan i Skövde, så att vi kan fortsätta att ta ansvar och bidra till Sveriges utveckling, säger rektor Sigbritt Karlsson. 

 

Kontakt