Fortsatt ökat söktryck till Högskolan i Skövde

2014-10-20

Antalet förstahandssökande till vårens program på Högskolan i Skövde ökar med 26 procent enligt statistik från Universitets- och högskolerådet. Också antalet sökande till kurser ökar med 13 procent jämfört med föregående år.

Ansökningstiden inför vårterminens program och kurser gick ut den 15 oktober och nu kommer färsk statistik från Universitets- och högskolerådet över antalet sökande. Sifforna visar på nytt anmälningsrekord för vårterminer i landet i stort.

Totalt tog Antagning.se emot 222 293 anmälningar till vårens program och kurser, en ökning med 3 431 anmälningar eller 2 procent jämfört med föregående år. Vid Högskolan i Skövde såg man en ökning med 26 procent till vårens program och en ökning med 13 procent till enstaka kurser, jämfört med förra året. Totalt tog man emot 6966 ansökningar till vårterminen vid Högskolan i Skövde.

– Det är väldigt glädjande med en så stark ökning av förstahandssökande till Högskolan i Skövdes program och kurser inför vårterminen, och att detta är en trend som håller i sig. Det är en bekräftelse på att allt fler vill studera i Skövde och ta del av den läromiljö som vi kan erbjuda, säger Sigbritt Karlsson rektor vid Högskolan i Skövde.

Sökalternativen är färre till vårterminen än till höstterminen vid Högskolan i Skövde. Inför vårterminen 2015 erbjuds Sjuksköterskeprogrammet, Yrkeslärarprogrammet och Teknisk bastermin.

Under oktober och november slutför Universitets- och högskolerådet granskningen tillsammans med lärosätena och den 10 december får de sökande sina antagningsbesked.