Framgångsrik Indienresa för dataspelsforskare från Skövde

2016-12-20

Kunskaperna och erfarenheterna hos dataspelsforskarna på Högskolan i Skövde sprider sig över Asien. Efter ett besök i Kina tidigare i höst har nu Marcus Toftedahl och Per Backlund varit i Indien. De har träffat spelutvecklare, spelutbildare, studenter - och haft ett alldeles speciellt möte på ett museum!

Marcus Toftedahl, adjunkt i medier, estetik och berättande samt doktorand inom socio-tekniska system vid Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, inledde besöket vid Indian Museum of Kolkata, tidigare Calcutta.

– Det är ett väldigt traditionellt museum med föremål i montrar. Men genom en kontakt, Dr. Souvik Mukherjee som besökt hos här i Skövde, fick vi komma till museet för att presentera de projekt som vi gjort tillsammans med svenska museer och liknande miljöer. Vi visade Fästningsspelet från Karlsborg, ”Elins mysterium” – spelet om Skövdehelgonet St Elin och ”Det ligger i tiden” som vi gjort tillsammans med museet i Kristianstad, berättar Marcus Toftedahl.

Han höll en öppen föreläsning på museet dit inte bara museifolk kom, utan även konstnärer, lärare och allmänhet.
– Det var väldigt kul att få möjlighet att prata den senaste tiden på den här typen av museum. Intresset inte minst från museets representanter var också mycket positivt.

Från Kolkata gick resan till en annan av Indiens storstäder, Hyderabad. Där fick Marcus sällskap av kollegan Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap vid Institutionen för informationsteknologi.

– Där deltog vi vid Indiens stora utvecklingskonferens för dataspelsbranschen, NASSCOM - Game Developer Conference. Här var målgruppen i första hand spelutvecklare och vi koncentrerade oss mer på att berätta om vilka metoder vi använder vid spelutveckling, berättar Per Backlund.

På konferensen gav Marcus ett föredrag om speldesign och deltog i två paneldebatter där han lyfte fram vikten av att forska kring dataspel och även hur viktig mångfaldsaspekten är.  Och där kom naturligtvis Högskolans satsning på kvinnliga dataspelsstudenter, Donna, med som en viktig punkt.

– Min huvudsakliga uppgift var att knyta kontakter inom mitt forskningsområde, Serious Games, alltså spel som används till annat än ren underhållning. Därför var det viktigt att vi även besökte universitetet International Institute of Information Technology (IIIT) i Hyderabad, säger Per.

– Vi presenterade hur vår forskargrupp arbetar här på Högskolan i Skövde. Vi ville också skapa ett intresse för ett utbyte mellan oss och IIIT, både på student- och forskningsnivå.

Marcus och Per fick prova spel som utvecklats av studenter i en kurs ledd av dr Kavita Vemuri, IIIT Hyderabad. Både Marcus och Per hoppas på att samarbetet ska med Indien ska kunna utvecklas. För Marcus del lär det bli fler resor österut, eftersom hans doktorandforskning handlar om att undersöka hur spelutvecklingsmarknaden växer fram i ett land som Indien.

Marcus Toftedahl och Per Backlund trycker bägge på vikten av de många kontakter som Högskolan nu i höst fått både i Indien och Kina.

– Vi har dessutom lärt oss mycket om hur stort intresset för dataspel som företeelse i ute i det indiska samhället. Vi har till exempel träffat lokala dataspelsutvecklare som jobbar på att hitta en egen identitet på den här extremt snabbt växande marknaden. Att få träffa dataspelande indier var också väldigt spännande. De berättade bland annat att många föräldrar inte ser med blida ögon på om deras barn vill satsa på dataspelsbranschen.

Resan till Indien, liksom den till Kina tidigare i år, har skett inom ramen för Game Hub Scandinavia. Det är ett samarbete som syftar till att skapa ett skandinaviskt ekosystem kring spelutveckling genom att samordna forskning, utbildning och inkubation för att utveckla branschen.

Läs mer på:
HaoGamers är en dataspelssajt som fokuserar på Asien.
http://haogamers.com/blog/2016/12/08/i-see-a-lot-of-promise-swedish-researcher-marcus-toftedahl-on-indian-gaming-scene/

Kolkata Konnector skriver om kultur i Kolkata
http://kolkatakonnector.blogspot.se/2016/11/using-games-in-public-places.html

Artikel om föredraget på Indian Museum i Times of India http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31812&articlexml=GAME-THEORY-Making-sense-of-history-virtually-26112016008031

http://gamehubscandinavia.dk/

 

 

Framgångsrik Indienresa
Marcus Toftedahl, adjunkt i medier, estetik och berättande Högskolan i Skövde, hade en öppen föreläsning på Indian Museum of Kolkata. Där visade han de projekt som Högskolan gjort tillsammans med svenska museer som Karlsborgs fästning och liknande miljöer. 
Indien 2
Intresset var stort från museifolk, konstnärer och lärare när Marcus Toftedahl på Indian Museum of Kolkata berättade om hur dataspel kan användas för att göra museibesök intressantare och mer spännande 

Indien 3
Per Backlund och Marcus Toftedahl från Högskolan i Skövdes besökte också den stora utvecklingskonferens för dataspelsbranschen, NASSCOM - Game Developer Conference. Här var deras målgrupp i första hand spelutvecklare. 

Kontakt