Fullsatt när dataspel och ungdomsarbetslöshet stod i fokus i Almedalen

2018-07-02

Högskolan i Skövdes första seminarium på årets Almedalsvecka var minst sagt välbesökt. När Högskolans Katrin Dannberg, och övriga i panelen, tog plats på scenen var publikplatserna fyllda till sista stol. Hur dataspelens drivkrafter kan få unga i sysselsättning engagerar.

– Det känns väldigt bra! Det blev en härlig stämning i rummet, och bra diskussioner, av allt folk på plats. Riktigt kul, säger Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande.

Vad är då dataspelens drivkrafter?
– Det kan handla om de mekaniker som finns i spel, som belöning och motivation, som spelaren får i ett spel. Det är just de byggstenarna vill vi dra nytta av i vårt sammanhang. Ungdomarna är vana med dataspel, och vi tror att det är en fördel om vi använder det i vår kommunikation med målgruppen. Att man pratar ett spelspråk, helt enkelt, säger Katrin Dannberg, vidare.

Vuxnas attityder till dataspel kan bli bättre

Att tala ett spelspråk kan möjligen vara svårt för en oinvigd. Men bara att visa intresse för de positiva känslor ett spel kan framkalla hos ungdomar kan göra skillnad. Max Danielsson, född 1998 och en av paneldeltagarna på seminariet är själv en van dataspelare. Han tycker att vuxenvärlden har en del att lära.
– Jag skulle säga att det framförallt är två delar vuxenvärlden generellt behöver bli bättre på. Många föräldrar tror jag, tyvärr, slutar lyssna bara av att ens barn börjar prata dataspel. Även fast ungdomen gärna skulle vilja berätta. Många vuxna behöver också ändra sin syn på vad dataspel är. Det är inte passivt, som tevetittande – det är aktivt. Och man lär sig mycket, om kommunikation och lagarbete som man har nytta av i arbetslivet.

Ett sätt att uppmärksamma ungdomars intresse

Med i panelen under seminariet var också Adam Palmquist, utvecklingsledare på spelföretaget Insert Coin, som tror att forskningsprojektet vid Högskolan i Skövde kan göra stor skillnad för ungdomsgruppen.
– Det är ett sätt att uppmärksamma ungdomar som kanske inte blivit synliggjorda för det de lärt sig inom dataspelandet. Det kan både hjälpa dem i arbetslivet, och även i deras sociala kontakter.
I augusti tar satsningen med Studio Ludum, som forskningsprojektet heter, fart på allvar.
– De närmsta tre åren kommer vi att testa och vidareutveckla projektet, tillsammans med kommunerna som deltar. Det ska bli spännande att dra igång, avslutar Katrin Dannberg.

  

 

 

 

Relaterad information

Mer om forskningsprojektet

Mer om seminariet 

Mer om Högskolans närvaro i Almedalen

Kontakt