Game Developers Conference och Game Connection

2015-03-03

Sweden Game Arena storsatsar på Game Developers Conference i San Francisco i år. Game Developers Conference, GDC, är en av världens största dataspelskonferenser. Parallellt med konferensen arrangeras dessutom Game Connection, GC, en arena för affärsmöten och trendspaning inom dataspelsbranschen.

– Vi reser till GDC för att träffa och fortsätta dialogen med flera stora och intressanta aktörer men också för att etablera nya kontakter. Konferensen är ett naturligt sätt för oss att följa den intensiva utvecklingen som sker i dataspelsindustrin. Alltsedan vi startade dataspelsprogram år 2002 har vi varit en motor för utveckling i Sverige. Genom en hög närvaro och aktivitet på den internationella arenan kan vi bibehålla det försprånget, förklarar Ulf Wilhelmsson, avdelningschef på Institutionen för Informationsteknologi.

– Vår monter ska vara en pulserande mötesplats, både för spontana och bokade möten, säger Magnus Ling, talesperson för Sweden Game Arena.

Gothia Science Park och Högskolan i Skövde har under 2000-talet etablerat en position som ett nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftigt ekosystem för dataspelsutveckling, en helhet som erbjuder allt från utbildning och forskning till stöd för start-ups och nyetablering av företag.

– Vi vill fortsätta att attrahera internationella företag till vår miljö såväl för nya etableringar som investeringar i befintliga företag och deras spel likväl som för forsknings- och utvecklingssamarbeten, säger Per-Arne Lundberg, ansvarig för The Game Incubator.

När GDC och GC arrangeras i San Francisco under nästa vecka finns därför en stark Skövdedelegation på plats under gemensam flagg: Sweden Game Arena. Från affärssidan är det totalt åtta företag representerade. Dessutom finns en handfull affärscoacher från The Game Incubator på plats liksom sex lärare och forskare från Högskolan i Skövde. 

– Det är tionde året som företag från Skövde kraftsamlar och hämtar kontakter och affärer i San Francisco. The Game Incubators företag väcker mycket uppmärksamhet och intresse tack vara de senaste årens framgångar med både talanger och spel i absoluta världsklass. Hela branschen samlas och du måste vara där, konstaterar Per-Arne Lundberg.

Kort om Sweden Game Arena

På Högskolan i Skövde finns drygt 500 datorspelsstudenter på olika utbildningsnivåer, ett 40-tal lärare och forskare och på Gothia Science Park finns ett knappt 30-tal datorspelsföretag som sysselsätter cirka 200 utvecklare samt ett tiotal affärsutvecklare. Sverige har en framträdande ställning i världen som datorspelsnation och Skövde har en unik och geografiskt koncentrerad tillväxtmiljö för datorspelsutveckling. Totalt är drygt 700 personer verksamma inom datorspelsutveckling i området kring Högskolan i Skövde och Gothia Science Park med den gemensamma plattformen Sweden Game Arena.

 

Sweden Game Arena

Kontakt