Ge äldre en bra digital hemmiljö

2017-06-27

Vilka krav kan vi ställa på den teknik som omger äldre människor? Digitala verktyg ökar äldre människors välbefinnande och möjlighet att bo kvar i hemmet. Någon måste dock identifiera behovet av, utveckla och testa ett digitalt verktyg innan marknaden kan börja använda det. Hur tar vi oss igenom de stegen?

– Vi tror att det går att hitta synergieffekter när vi testar digitala verktyg för de äldres hemmiljö. Regionalt och nationellt behöver vi samarbeta med uppfinnare och utvecklare för att få en bred expertis och god ekonomi. Om de digitala verktygen dessutom kunde byggas med öppna standarder skulle de vara enklare att utveckla och använda tillsammans med andra digitala verktyg. I en testmiljö kan vi även testa verktygen för att kunna förebygga skador och faror. Efter att verktyget gått igenom testmiljön skulle man kunna certifiera dem för att säkerställa att de passar och är säkra i en hemmiljö för en äldre person, säger forskaren Catharina Gillsjö.

Seminarium 5 juli: Hur ger vi äldre en bra digital hemmiljö?

Under Almedalsveckan, den 5 juli, handlar Högskolans seminarium om den digitala miljön vi ger äldre. Vi vill att äldre personer ska kunna bo kvar i sina hem så länge de vill och kan. Nya digitala verktyg, som exempelvis moderna larm som varnar om en äldre person är på väg att falla, kan möjliggöra detta. Någon måste dock utveckla, testa och upphandla de digitala verktygen innan de kan tas i bruk. Här behöver forskare, näringsliv, vårdgivare, kommuner, regioner och landsting samarbeta för att nyttja sina respektive styrkor och resurser på bästa sätt. Det handlar om skapa högkvalitativa och trygga digitala lösningar som inte hotar en äldre människas personliga integritet. 

Vid seminariet tar vi utgångspunkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Skövde. Vi frågar oss om det är en plats där olika aktörer kan samverka för att prova ut ny teknik. Hur ska vi samverka mellan olika innovationsaktörer och vilka standarder krävs för detta? Vad behöver forskarna, företagen och vårdgivarna? Framförallt, vilka krav kan vi ställa på den teknik som finns i äldre personers i hem?

Välkommen till seminariet den 5 juli kl. 09.00 på Västsvenska Arenan under Almedalsveckan

Medverkande i seminariet

  • Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde
  • Dag Forsén, project manager, forskningsinstitutet RISE SICS
  • Patrik Sundström, programansvarig, Sveriges kommuner och landsting
  • Wivianne Johansson, projektdeltagare som testat digital teknik i sitt hem
  • Ylva Carlqvist Warnborg, moderator

Högskolan i Almedalen

Högskolan i Skövde finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2017. Syftet är framförallt att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare. På det sättet kan Högskolans forskningsresultat användas som underlag när viktiga beslut som påverkar vårt samhälle ska fattas.

Följ oss

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på www.his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på Högskolans Facebooksida.

På Twitter finns listan "HiS i Almedalen", där Högskolan twittrar.

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på www.his.se/almedalen

Läs mer om Västsvenska Arenan

Äldres digitala hemmiljö.

Kontakt