Gränsfria utmaningar i Tibro

2017-06-22

Tänker du ”hon” om en sjuksköterska? Att det är flickor som åker konståkning? Att en person är rullstolsbunden, inte rullstolsburen? Att en chef är en ”han”? "Det är några vanliga normer som vi lever i. Även vi som ingår det så kallade labbet i Tibro får ständigt nya aha-upplevelser i vår strävan efter ett mer gränsfritt samhälle", säger projektledare Hanna Larsson.

Tibro är tillsammans med Essunga och Skövde de tre kommuner som ingår i projektet Gränsfri, som drivs av EDCS; Resurscentrum för jämställdhet och mångfald. Också Högskolan i Skövde finns med som en part i projektet.

I korthet handlar det om lokal utveckling.

Labbet i Tibro, som består av representanter från såväl kyrka och föreningsliv, som studieförbund och näringslivet, träffas en gång i månaden.

EDCS arbetar för inkluderande. Via projektet Gränsfri, som finansieras av Europeiska Socialfonden, vill man se om det går att komma förbi de traditionella normerna som gör att många lokalt står utan inflytande.

– Vi har kommit väldigt långt med labbet här. Precis som de andra kommunerna har vi formulerat tre utmaningar, säger Hanna Larsson.

Hanna Larsson

Visionen och målet för projektet i Tibro, det är att skapa ett gränsfritt och normmedvetet sätt att tänka, agera och fatta beslut. Hanna Larsson är projektledare.

Stort behov

I Tibro innebär de tre utmaningarna att projekt Gränsfri arbetar med att "skapa ett Tibro där det är stimulerande att bo och verka", "skapa ett inkluderande samhälle" samt "skapa strukturer för nya möten och arbetsplatser för att utveckla sig själv och Tibro".

Vad som är viktigast?

– Det är svårt att säga. Punkterna hänger ihop på något sätt, säger Hanna.

Hon är också integrationssamordnare och ansvarig för projektet Kulturvän i Tibro, där man i mångt och mycket bygger broar mellan nyanlända invånare och de som är etablerade sedan länge. Utifrån det perspektivet kan hon se att det finns ett mycket stort behov av att gå i land med utmaningarna.

– Detta att man ska ha samma möjligheter att påverka i Tibro, att få jobb, att bli lyssnad på, det gäller ju alla. Oavsett man har en funktionsvariation, oavsett etnisk bakgrund eller vad det nu handlar om, säger Hanna och tillägger att på vägen dit finns det en mängd normer i vardagen som vi måste bli medvetna om.

Som vad?

– Om vi pratar om boenden till exempel. När det kommer till äldres boenden då får det just det tillägget: äldreboende. Chefer, då utgår man ofta från att det är en "han" på samma sätt som sjuksköterskor är "hon."

PK-Mannen inspirerar

– Om Gränsfri handlar om delaktighet och allas rätt till lika möjligheter, måste man samtidigt våga prata om det omvända, resonerar Hanna.

Hur menar du?

– Om ett gränsfritt Tibro innebär att fler ska få bli delaktiga på olika sätt så innebär det ju att andra samtidigt måste släppa ifrån sig makt man har idag. Vi måste alltså belysa också den situationen, de som får mindre makt.

Visionen och målet för projektet i Tibro, det är att skapa ett gränsfritt och normmedvetet sätt att tänka, agera och fatta beslut.

I det arbetet ingår också en studiecirkel som drar i gång i höst. Inspiration har Hanna och andra i Gränsfri hämtat från Utbildningsradions PK-mannen: En karaktär som lever i föreställningen att han är en öppen person med få fördomar. Samtidigt tillhör han på många sätt normen. Han är vit, hetero, stockholmare, medelklass, man- och har inga funktionsvariationer. PK-mannen gör misstag i mötet med personer som på olika sätt är normbrytare och får dem att känna sig utsatta. Han gör det inte av illvilja utan som en konsekvens av att aldrig själv ha tillhört någon utsatt grupp.

Tibro har en slogan "Vi är Tibro". I cirkeln ska man vända på detta och arbeta utifrån frågeställningen: "Är vi Tibro?"

– Alltså, känner man sig hemma här? Cirkeln vänder sig till alla Tibrobor och är till för att ifrågasätta och för att fler ska få upp ögonen för normerna vi lever i. I cirkeln ser vi också PK-mannen och kan diskutera utifrån den.

Intervjuar ungdomar

Parallellt med Gränsfri arbetar Hanna med "genuskontrakt."

– Det kan låta luddigt. Kontrakten är något vi upprättar genom en intervjuundersökning. Vi ska ställa frågor till 15 personer mellan 16 och 29 år, som bor eller verkar i Tibro. Frågor om arbete, studier, fritid. Varför man gör det man gör. Om valen man gör är påverkade av andras åsikter, som föräldrar och kompisar.

På detta vis hoppas Hanna att man kan presentera någon form av svarsresultat som visar kommunen hur unga Tibrobor ser på livet i kommunen.

– Sammantaget är det viktigt att påpeka att syftet är att medvetandegöra normerna så man gör saker för att man vill, inte för att samhället säger så. Jag gillar att baka och normen är fortfarande att det i första hand är tjejer som bakar. Men jag slutar inte baka för det. Det viktiga är att man är medveten om normen. Det vill säga, inga pekpinnar. Vi vill belysa normerna, och hur de påverkar våra förutsättningar att vara delaktiga i ett lokalsamhälle. Om vi vill att alla ska vara med, måste vi förändra.

Projektet i Tibro avslutas den 31 december 2018.

Europeiska socialfonden

 

EDCS

 

Tibro kommun

 

Essunga kommun

 

Skövde kommun

Fakta Gränsfri

Målet med Gränsfri är ett diskrimineringsfritt samhälls- och arbetsliv, som säkrar att kunskap och erfarenheter kommer till sin rätt.

Gränsfri bryter ned traditionella "gränser" genom att tillföra det lokala tillväxt- och utvecklingsarbetet "nya glasögon" och normkritiska metoder i lokala utvecklingslabb. Projektet synliggör – och bearbetar – samspelet mellan ett inkluderande arbetsliv, en kommuns utvecklingsmöjligheter och kvinnors och mäns möjlighet till inflytande och delaktighet i arbets- och samhällsliv. Helhetsperspektiven stärks genom arbetslivsnätverk, som erbjuder arbetslivets ledare och personal tillgång till utbildning och stöd i arbetet med att skapa mångfaldiga och attraktiva organisationer. Målet är att utvecklingslabb och arbetslivsnätverk ska bygga en bas för mångfaldsdriven utveckling.

Projektet, som finansieras av Europeiska Socialfonden, drivs av EDCS- resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland, i samverkan med Essunga, Skövde och Tibro kommun. Också Högskolan i Skövde finns med som en part i projektet.

Kontakt