Guld för Eveline och Lina i Sveriges HR-förenings uppsatstävling

2016-12-16

6 december fick Eveline Andersson och Lina Dahlén pris från Sveriges HR Förening för bästa uppsats inom HR-området. Tjejerna tog examen från Personal, organisation och ledarskap i somras.

Uppsatsen heter Organisationskulturens påverkan på tjänstemäns tillgänglighet efter arbetstid och är en kvalitativ studie om relationen mellan organisationskultur och behovet av att ständigt vara uppkopplad efter arbetstid.

Jurygruppen skrev bl.a. i sin motivering:

Den vinnande uppsatsen håller god kvalitet och skapar ett värde för HR-professionen genom att den behandlar ett högaktuellt ämne och ett relativt outforskat område, nämligen behovet av att vara ”ständigt uppkopplad” i jobbrelaterat syfte.

Idag jobbar Eveline som enhetschef på Falköpings kommun och Lina är utredare, rehab på Varbergs kommun.

Uppsatsen kan läsas här