Guldäpplet från studenterna till bästa lärarna

2015-05-13

Rekordmånga nomineringar har kommit in till årets Guldäpple. Guldäpplet är en utmärkelse som studenterna genom Studentkåren ger till de allra skickligaste lärarna.

Utmärkelserna 2015 gick till Pilleriin Sikka från Institutionen för biovetenskap, Hanne Gustafsson från Institutionen för handel och företagande, Susanna Nordström från Institutionen för hälsa och lärande, Marcus Nohlberg från Institutionen för informationsteknologi samt Christian Bergman från Institutionen för ingenjörsvetenskap.

Vinnarna av Guldäpplet 2015.
Vinnarna av Guldäpplet 2015. Från vänster Marcus Nohlberg, Susanna Nordström, Christian Bergman och Hanne Gustafsson. Foto: Matilda Kälström.

"En lärare utöver det vanliga"

Motiveringarna till årets Guldäpplemottagare är bevis för att det bakom texterna finns lärare som jobbar hårt för att vara bra på det de gör i och utanför lektionssalen. Det är ett erkännande för god pedagogik, ett stort engagemang och en vilja att ge allt.

Pilleriin Sikka får studenterna att gå längre

På grund av en utlandsresa kunde Pilleriin inte ta emot Guldäpplet vid utdelningen. Obs! motivering på engelska. Pilleriin has always done 100 % beyond what is expected of her, both quantitatively och qualitatively through her enormous commitment to her field and her students.

What separates Pilleriin from the others is that she contagiously energetically teaches complicated knowledge without belittling us, who aren't on her level yet, as simple as possible without comprimising the facts.

I have learned to love to learn new knowledge. Not just to pass an exam or a hand-in, or to get a diploma in the end, but to evolve as a person who interacts with other people and contributes to a better world. All thanks to Pilleriin's love for teaching in her own professional, scientifical and pedagogical way.

Hanne Gustafsson är den största inspirationskällan

Större inspirationskälla finns inte! Riktigt bra undervisningsmetoder och du lägger verkligen de extra timmarna för att spela in videos, ge handledning över internet och hålla fantastiska föreläsningar. Du har visat större engagemang än någon annan lärare hittills och triggat studenter att även de lägga extra timmar på kurser för att göra sitt bästa på sina arbeten. Jag hade lätt kunnat läsa marknadsföringskursen flera gånger om tack vare Hanne och hade alla lärare undervisat som hon hade Högskolan i Skövde varit mer lärorik än någonsin.

Guldäpplet

Susanna Nordström ser lösningarna

Sannas föreläsningar är mycket inspirerande, pedagogiska och lärorika. Du tar tag i oklarheter och ser till att hitta en lösning så snabbt som möjligt. Du är tillgänglig för oss studenter. Du är en problemlösare som agerar snabbt och effektivt. Du tar sig an dina ämnen med entusiasm och inspiration, och du sprider en kunskapsglädje som smittar oss studenter. Du är dessutom en mästare på Power-Point!

Guldäpplet

Marcus Nohlberg - föreläsningar man verkligen längtar till

Marcus är helt klart en lärare utöver det vanliga. Du lägger oerhört mycket tid utöver det som faktiskt "behövs" göras för dina studenter. Man märker tydligt att du är en person som innerligt bryr dig om dina studenter, och därför vill man som student prestera sitt yttersta för att ge tillbaka till sin lärare. Dina föreläsningar är alltid något man verkligen längtar efter att gå till, vilket vi tycker är väldigt unikt.

Guldäpplet

Christian Bergman ställer alltid upp

Med en fantastisk entusiasm och ett starkt driv lyckas du inte bara förmedla kunskap utan även bygga ett stort intresse och motivation hos studenterna. Det är tydligt att du lägger ner mycket tid på dina kurser då du alltid finns tillgänglig och alltid ställer upp. Engagemanget i varje kurs och moment smittar snabbt av sig och studenterna får ett extremt bra upplägg på kurserna. Christian visar att även att de moment som kan vara ansträngade är värda att ta sig igenom. Även att kunskap är kul och varför det är viktigt. Du bryr dig om varenda student och jobbar hårt för att studenterna ska få den bästa miljön på skolan. Du är driven i både projekt och föreningar vid sidan av studierna för att nå studenterna bättre och för vinna deras förtroende. En person som arbetar så hårt för att vinna studenternas intresse och hjälpa studenterna med studierna är värt det bästa av alla priser. Man får inte bara en kursansvarig eller programansvarig utan också en vän.

Guldäpplet