Gymnasieskolor och Högskolan utvecklar samarbete kring gymnasieelevers examensarbeten

2013-08-19

Fredagen den 16 augusti startade ett nytt, unikt och förhoppningsvis långsiktigt samarbete mellan gymnasieskolorna i Skövde, Mariestad och Tidaholm och Högskolan i Skövde.

Samarbetet kretsar kring det gymnasiearbete som elever i gymnasieskolan ska genomföra i slutet av sin utbildning. Gymnasiearbetet ska vara en förberedelse inför högskolestudier eller inför yrkesverksamhet beroende på vilket gymnasieprogram eleven går.

Samarbetet mellan gymnasieskolorna och Högskolan inleds med tre utbildningstillfällen för gymnasielärare under hösten. Dessa tillfällen behandlar vetenskaplig metod, vetenskapligt skrivande och bedömning. Utöver utbildningen kan andra former av nätverk skapas, till exempel kring val av ämne för gymnasiearbetet eller medbedömning av gymnasiearbetet.

Högskolan hoppas att även andra skolor inom Gymnasium Skaraborg är intresserade av att delta framöver.

Gymnasieskolor utvecklar gymnasiearbete