Juleljusen på Högskolan i Skövde följer hållbarhetstrenden

2014-12-05

Vid första advent installerades adventsljusstakar med hållbart ljus på Högskolan i Skövde. I år ersätts vanliga glödlampor i ljusstakarna med LED-lampor – en liten men symbolisk del av Högskolan i Skövdes modernisering av ljuskällor

Högskolan i Skövde arbetar successivt med att byta ut all belysning mot mer energieffektiva alternativ. Under året har större delen av de ljusarmaturer som installerats varit av LED-typ, och nu även juleljusen. Bytet till LED-lampor är en del av hållbarhetsarbetet som har sin grund i Högskolan i Skövdes hållbarhetspolicy från 2012.

– Vi arbetar aktivt med tekniska lösningar och beteendeförändringar i syfte att minska vår energianvändning, vilket är en del av vår direkta miljöpåverkan. I och med bytet till LED-lampor kan vi stolt säga att vi lyser upp Högskolan i Skövde med mestadels hållbart ljus i jul, säger Magnus Littmarck campuschef på Högskolan i Skövde.

Enligt Energimyndigheten är LED-lampor det bästa alternativet vid byte av lampa. LED-lampor ger både ett bra ljus och håller god kvalité, samtidigt som levnadslängden är 25 gånger längre än levnadslängden på en glödlampa. I ett byte från glödlampor till LED-lampor sparas upp till 98 procent av energiförbrukningen, något som kan ses både som en miljövinst men som också är kostnadseffektivt.

 

Kontakt