Hälsa och IT-konferens – mötesplats för framtidens smarta lösningar

2017-11-09

Studenter, forskare och samverkanspartners från hela Västsverige samlades på Högskolan i Skövde under torsdagen. I fokus? Framtiden för vård- och omsorg – och hur IT och teknologi kan användas för att stödja patienter och medarbetare inom vårdsektorn.

Konferensen arrangerades på och av Högskolan i Skövde i samarbete med Gothia Science Park, Skaraborgs Kommunalförbund, Almi, Sahlgrenska Science Park, Innovationsplattformen Västra Götaland samt Chalmers Innovationskontor.
– Vi vill visa upp det vi bedriver här på Högskolan i Skövde, och samtidigt få inspel från besökarna som verkar mot samma mål som oss: framtidens vård, säger Maria Brovall, biträdande professor i omvårdnad på Högskolan i Skövde.
Att området i allra högsta grad är något som Högskolan i Skövde satsar på instämmer rektor Lars Niklasson i:
– 60 procent av våra utbildningar är kopplade till vård- och hälsa samt IT-området. Vi bedriver också framgångsrikt forskning inom området, inte minst inom det vi kallar Skaraborgs Innovativa Miljöer (SIM 2020). Därför är en sådan här dag värdefull för oss, och förhoppningsvis för besökarna.

Med en ökande andel äldre människor i samhället finns också all anledning att jobba mot det temaområde som nämns i Högskolans utvecklingsplan (2017-2022), nämligen digitalisering för hållbar utveckling.
– Omtanken om samhället, och individerna, är viktigt för oss. Kan vi bidra med forskning som på ett eller annat sätt hjälper en åldrande befolkning eller ger lärdomar för ett hållbart arbetsliv gör vi nytta, avslutar Lars Niklasson.

 

Relaterad information

Skaraborgs Innovativa Miljöer (SIM 2020)