Högskolan får ännu bättre lärare

2013-03-06

Urban Carlén är lektor i datavetenskap på IKI och är sedan årsskiftet också operativt ansvarig för den nya högskolepedagogiska enheten. En del av Urbans uppdrag är den pedagogiska karriärstegen.

Den pedagogiska karriärstegen och allt vad den innebär är en genomlysning som inte tidigare gjorts. Högskolans lärare kommer, som ett resultat av denna genomlysning, att bli ännu bättre pedagoger.

Alla undervisar olika

Hittills har den högskolepedagogiska enheten fått in drygt en handfull ansökningar, i form av meritportföljer, till den andra nivån i karriärstegen – meriterad lärare.

– Meritportföljen är ett redskap för att visa hur man tänker kring sin undervisning. Det finns ingen mall för meritportföljen, alla undervisar på sitt sätt och det är olika vad man vill lyfta fram. De som sökt den första omgången till meriterad lärare visar på framåtanda, vill man bli bedömd så blir man det också, säger Urban.

När man lämnat in sin meritportfölj ska man under ett samtal med sakkunniga  inom området högskolepedagogik diskutera utifrån meritportföljen. Den högskolepedagogiska enheten utser ett antal sakkunniga. De sakkunniga har mycket att sätta sig in i; vad är lägsta nivån och vilka motiv har man för att undervisa? Under samtalet, som pågår ungefär en timma, prövar man lärarens pedagogiska skicklighet.

– Frågorna är inte kniviga menar Urban, men de sätter fokus på högskolepedagogiska teman – så som studentinflytande, mångfald, IT i undervisningen och examinationsformer. Egentligen bör samtalet om pedagogik och undervisning pågå varje dag i fikarummet. Hur tänker man sig vara lärare på Högskolan i Skövde?

Så skriver man sin meritportfölj

I vår kommer den högskolepedagogiska enheten att erbjuda ett par utbildningstillfällen om just meritportföljen för lärare. Datum för utbildningstillfällena kommer inom kort.

– I meritportföljen ska man berätta hur man tänker kring undervisning, vilka idéer man har och hur man utvecklats som lärare. Både teori och praktik ingår i utbildningstillfället. En meritportfölj är inte som ett CV där man rabblar upp vad man gjort. Meritportföljen är mer en diskussion och en beskrivning av hur man tänker kring pedagogik, avslutar Urban.

Högskolan får ännu bättre lärare