Högskolan i Skövde behåller sitt höga söktryck

2015-04-17

Anmälningstiden för landets högskoleutbildningar har just gått ut och antalet individer som sökt ett program på Högskolan i Skövde har ökat. Nationellt sett redovisas en minskning av antalet sökande individer jämfört med förra året.

När Antagning.se stängde anmälan den 15 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 385 512 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt 1 procent jämfört med fjolårsrekordet.

Vid Högskolan i Skövde ser man däremot en ökning av antalet personer som sökt till utbildningsprogrammen med start i höst. Jämfört med förra året har antalet individer som sökt ett program på Högskolan i Skövde ökat med 3 procent. Antalet förstahandssökande till Högskolan i Skövde har ökat med 6 procent jämfört med 2014.

Högskolan i Skövde har gjort en stor satsning inom ämnet folkhälsovetenskap inför hösten. Satsningen har gett resultat och visar 2,4 förstahandssökanden per plats på Folkhälsovetenskapligt progam.

Antalet gymnasieelever minskar nationellt

Något som kan påverka att ansökningarna till landets högskoleutbildningar minskat är att antalet gymnasieelever i Sverige enligt skolverket når en lägstanivå 2015/2016. Det här gör att andelen rekryteringsbara studenter för landets högskolor och universitet nu minskar. Högskolan i Skövdes rektor är väl medveten om befolkningsstatistiken:

– Ungdomar som går ur gymnasiet är medvetna och gör välinformerade val om sin framtid. Därför fortsätter vi utveckla våra utbildningar samtidigt som vi berättar om Högskolan i Skövdes styrkor och fördelar på platser där ungdomar finns och skaffar sig information, säger Sigbritt Karlsson.

Regeringens vårändringsbudget gynnar Högskolan i Skövde

Enligt den vårändringsbudget som regeringen presenterade den 15 april kommer Högskolan i Skövde få ett högre så kallat takbelopp under 2015. Takbeloppet sätter en gräns för hur mycket pengar ett lärosäte har att utbilda för varje år. I vårbudgeten fick Högskolan i Skövde en höjning av takbeloppet med cirka 9 miljoner kronor.

– Ett högre takbelopp i kombination med många sökande gör att vi kan göra det regeringen vill, se till att fler människor får tillgång till högre utbildning, säger Sigbritt Karlsson.