Högskolan i Skövde bekräftar sin höga kvalitet inom IT- och Ingenjörsutbildningar i Sverige

2013-10-29

Idag offentliggjordes resultaten för Sveriges teknik- och ingenjörsutbildningar. Totalt handlar det om 364 utbildningar vid 24 lärosäten. I granskningen framgår att Högskolan i Skövdes dataspelsutbildningar håller högsta kvalitet och att ingenjörsutbildningarna håller hög kvalitet, liksom utbildningen i logistik. Universitetskanslersämbetet granskar regelbundet utbildningskvaliteten vid landets universitet och högskolor.

– Högskolan i Skövde befäster en ledande position med högsta möjliga kvalitet för våra IT-utbildningar och vi har dessutom fått omdömet hög kvalitet för samtliga yrkesexamina inom ingenjörsutbildningen. Det känns väldigt roligt att få denna typ av bekräftelse på vår höga kvalitet och att vi arbetar på rätt sätt, inte minst i förhållande till andra lärosäten, säger Sigbritt Karlsson, rektor på Högskolan i Skövde.

I och med den här bedömningsomgången har nu fyra av sex examina inom IT fått omdömet ”mycket hög kvalitet” och två ”hög kvalitet”. Utvärderingen visar också att Högskolan i Skövdes utbildningar som leder till en högskoleingenjörsexamen och logistikexamen håller hög kvalitet vid Högskolan i Skövde. I granskningen är det framförallt studenternas examensarbeten som bedöms.

– IT-utbildningarna har haft hög kvalitet under lång tid, det har flera tidigare utvärderingar visat på, säger Anne Persson, dekan och professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde. Nu får vi det ytterligare bekräftat. Det vi ser är att vi håller kvalitet i alla led, från grundutbildningen upp till forskarutbildningen där vi fick egen examensrätt 2010. Det är särskilt roligt att se att utbildningarna inom dataspel visar på högsta akademiska kvalitet. En lyckad kombination av traditionell IT och medier, estetik och berättande.

I dagens rapport har tolv examina inom teknik granskats på Högskolan i Skövde. Tre får det högsta kvalitetsomdömet, sju får omdömet hög kvalitet och Universitetskanslerämbetet gör en uppföljning inom ett år på delar av utbildningen för kandidat- och magisterexamen i maskinteknik.

 

Läs rapporten i sin helhet

Kontakt