Högskolan i Skövde bjuder in till valdialog

2014-08-25

Den 9 september bjuder Högskolan i Skövde in till valdialog och frukost – ett öppet forum där samtliga riksdagspartier är inbjudna och får berätta sin vision om framtidens utbildningspolitik med fokus på högre utbildning, forskning och samverkan.

Den senaste tiden har det diskuterats vilka partier som ska få komma in på arbetsplatser och skolor för att berätta om sin politik. Högskolan i Skövde har beslutat att bjuda in alla riksdagspartierna till en särskild frukostdialog där de får möjlighet att informera om sin politik och där publiken får ställa frågor.

Tisdagen den 9 september klockan 08:00 – 09:15 arrangerar Högskolan i Skövde tillsammans med studentkåren i Skövde en allmänpolitisk valdialog i Insikten (Portalen, Kanikegränd 3). Alla riksdagspartier är inbjudna och ges tillfälle att berätta om sin syn på utbildningspolitiska frågor. Moderator är Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde, och vid valdialogen finns goda möjligheter att få mer klarhet i de olika partiernas syn på högre utbildning.

– Vi vill erbjuda studenter, anställda och allmänhet möjlighet att ta del av information om de politiska partierna och deras politik i utbildningsfrågor. I och med den här valdialogen får alla riksdagspartier lika möjlighet att informera på Högskolan i Skövde, säger Magnus Littmarck, campuschef vid Högskolan i Skövde.

Utöver arrangemanget den 9 september har studentkåren och studentföreningar möjlighet att bjuda in politiska partier till medlemsmöten och Högskolan i Skövde kan bjuda in partierna till öppna arrangemang. Men förutom genom valdialogen den 9 september ger Högskolan i Skövde inte tillåtelse till politiska partier att kampanja eller ha informationsmonter på Högskolan under tiden fram till valet.

– Till Högskolan i Skövde kommer de närmaste veckorna många studenter för att påbörja sina studier. Vi vill att våra öppna ytor ska vara en välkomnande plats att studera på och inte en politisk arena, säger Emil Forslund, ordförande för studentkåren vid Högskolan i Skövde.

Valdebatten livestreamas och sänds direkt på his.se. Såväl allmänhet som studenter och personal vid Högskolan i Skövde är välkomna med sina frågor vid valdebatten. Arrangemanget är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

I Högskolan i Skövdes bibliotek finns under tiden fram till valdagen Valmyndighetens opartiska information om riksdagsvalet och där kan man också förtidsrösta tre torsdagar framöver; 28 augusti 11-14, 4 september 11-14 och 11 september 11-14.

Kontakt