Högskolan i Skövde deltar avancerad flygforskning

2013-06-20

Högskolan i Skövde deltar i ett nytt forskningsprojekt. Det handlar om att utveckla testmetoder för programvaror i flygplan.

Forskare vid Högskolan i Skövde forsätter vara en viktig del i den svenska flygindustrins utveckling. Nyligen gav forskningsfinansiären Vinnova klartecken till ett projekt som handlar om att utveckla metoder för att testa datorsystem i bland annat flygplan.

Det är Saab Aeronautics som driver projektet i samarbete med bland andra Sten F Andler och Birgitta Lindström, professor respektive lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Projektet omfattar totalt 6,5 miljoner kronor och ska pågå fram till 31 december 2015.

 

Kontakt