Högskolan i Skövde deltar i forskningsprojekt om inbyggda system

2013-07-02

Högskolan i Skövde ingår i den nya forskningsmiljön TOCSYC. Tillsammans med fem andra parter ska Högskolan i Skövde utveckla metoder som används för att testa så kallade inbyggda system. KK-stiftelsen satsar 27 miljoner kronor i forskningsmiljön.

Programvara och inbyggda datorer, så kallade inbyggda system, är en mycket viktig del i svenska industriprodukter och exportvaror. Kostnaden för att testa de inbyggda systemen är en stor del av den totala utvecklingskostnaden för olika produkter.

KK-stiftelsen satsar nu 27 miljoner kronor på att skapa en ny forskningsmiljö inriktad på testning av kritiska egenskaper i komplexa system. Miljön kallas TOCSYC och är ett samarbete mellan Mälardalens Högskola, Blekinge tekniska högskola, Karlstad universitet, SICS Swedish ICT och Högskolan i Skövde. Projektstart blir i september 2013.

 

Kontakt