Högskolan i Skövde erbjuder drygt 1 800 personer plats på utbildningsprogram

2017-07-13

I dagarna får närmare 1 850 personer besked om att de har fått en plats på något av Högskolan i Skövdes utbildningsprogram. Det är en minskning jämfört med förra året vilket bland annat beror på att Högskolan erbjuder färre utbildningsprogram än tidigare år.

Cirka 1 850 personer får i dagarna besked om att de har fått en utbildningsplats på något av Högskolan i Skövdes utbildningsprogram. Det är en minskning jämfört med förra året då motsvarande siffra vid samma tidpunkt var cirka 2 200 personer. Minskningen av antalet antagna studenter har dock naturliga orsaker.

– Under 2016 gjorde Högskolan en kontrollerad inbromsning och åtta utbildningsprogram lades vilande inför höstantagningen 2017. Det innebär att vi erbjuder färre utbildningar till hösten vilket i sin tur förklarar merparten av minskningen i antalet antagna till programmen. Ser man bara på de program vi har kvar ökar vi däremot antagningen med några procentenheter. Vi har även inför året inrättat några nya utbildningsprogram där vi har haft bra söktryck och antagit ett antal nya studenter, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Beslutet att inte ta in nya studenter på totalt åtta utbildningsprogram höstterminen 2017 fattades redan i oktober 2016. Beslutet var ett sätt att förbereda Högskolan för en period med lägre statsanslag och minskande ungdomskullar. En förväntad effekt av beslutet gick att se i april 2017 då antalet sökande till Högskolan i Skövde inför höstterminen 2017 hade minskat jämfört med höstterminen 2016. Att antalet antagna nu också minskar är därmed ingen överraskning utan en förväntad konsekvens av tidigare beslut.

Högskolans rektor Lars Niklasson menar dock att nedgången i antalet antagna är tillfällig.
– Inom ett par år kommer vi återigen att ha många 19- till 24-åringar i samhället.  Just nu arbetar vi med att utveckla Högskolans utbildningsutbud för att stå redo när dessa större ungdomskullar kommer. Redan i höst räknar vi med att kunna presentera nya programutbildningar som ska starta höstterminen 2018. Dessa utbildningar är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågått under hela våren, förklarar Högskolan i Skövdes rektor.

Sen anmälan

Även om Högskolan i Skövde totalt antar färre studenter till hösten finns det enskilda utbildningar som kan ha platser kvar. Den som fortfarande inte har sökt en utbildning har därmed chansen att gå in på Högskolans webbplats – www.his.se – och se vilka utbildningsmöjligheter som fortfarande står till buds.  Vissa av de kvarvarande utbildningsplatserna finns på utbildningar som har en stark koppling till det regionala arbetslivet. Detta gör att läget blir särskilt gynnsamt för den som bor i regionen och vill utbilda sig men hela tiden bo kvar i Skaraborg.

­- Högskolan i Skövde är förvisso ett nationellt lärosäte men vi känner ett särskilt regionalt ansvar för Skaraborg. Därför hoppas jag att den som bor i regionen, och ännu inte har sjösatt sina studieplaner, tittar på vår webbplats och ser om vi har några platser kvar på en utbildning som kan vara intressant, säger Lars Niklasson.

Introduktionsveckorna

Under vecka 35 kommer de nya programstudenterna att starta höstterminen på Högskolan i Skövde. Introduktionen startar måndag den 28 augusti. 

 

Kontakt