Högskolan i Skövde firar 40 år

2017-09-22

2017 är året då Högskolan i Skövde firar 40 år. Det som började med några ihärdiga lokala aktörer i slutet av 1970-talet som försökte förmå den nationella politiken att placera en högskola i Skövde har blivit en nationell högskola som är relevant för regionen.

– Vårt uppdrag är att utbilda och forska i samverkan med samhället, och vår utbildning och forskning ska bidra till att Sverige utmärker sig som en framstående kunskaps- och forskningsnation. I forskningspropositionen som gäller de kommande tio åren lyfter regeringen klimat, miljö, ökad digitalisering och ett hållbart samhälle som särskilt viktiga punkter. Här är högskolornas roll stor för utvecklingen av samhället, säger rektor Lars Niklasson.

På 40 år har Högskolan gått från att ha en yrkesteknisk utbildning med enstaka kurser till en verksamhet som idag har 50-talet program, 8000 studenter och drygt 500 anställda. Verksamheten omsätter ungefär en halv miljard årligen, varav utbildning utgör tre fjärdedelar och forskning en fjärdedel.

Kanslihuset förr i tiden.Kanslihuset på Högskolevägen förr.

– Högskolan i Skövde är en viktig samarbetspartner för många i regionen. Där finns forskning som bidrar till samhällsutvecklingen, från den lokala till den internationella. Högskolans studenter bidrar med sin kompetens när de etablerar kontakter i näringslivet och den offentliga sektorn. Dessutom är Högskolan i Skövde en spännande mötesplats för allmänheten och en kontaktyta till det större sammanhang som den nationella och internationella akademiska världen utgör, säger styrelsens ordförande Kerstin Norén.

Jubileet kommer att firas hela vecka 40, och lite till. Det blir ForskarFredag, Forskar-GrandPrix, en digital fotoutställning, boksläpp, populärvetenskapligt café, Prideparad, Fråga Skövde som en aktivitet i centrum och festligheter. Högskolan har bjudit in så väl pensionerade anställda som Studentkåren i Skövdes alla ordförande genom åren. Jublieumsveckan inleds med en invigning och ForskarFredag fredagen den 29 september och avslutas med jubileumsfest veckan därpå.

Många av aktiviteterna är öppna för allmänheten och vissa har med hänsyn till lokalernas storlek begränsat antal deltagare. Den digitala fotoutställningen kommer att gå ända fram till jul i Högskolebiblioteket. I den får man ta del av Högskolans framväxt.

 

Jubileum

his.se/jubileum

Kontakt