Högskolan i Skövde fokuserar på digitalisering för hållbarhet under Almedalsveckan

2018-06-12

Högskolan i Skövde arrangerar fyra seminarier på den Västsvenska Arenan under årets Almedalsvecka. Alla seminarierna berör på olika sätt digitalisering kopplad till social eller ekonomisk hållbarhet.

Högskolan i Skövdes insats under årets Almedalsvecka är lärosätets största hittills. Högskolan arrangerar fyra egna seminarier inom ramen för den Västsvenska Arenan där lärosätet är medlem. Dessutom är tre av Högskolans forskare engagerade som experter vid andra aktörers seminarier.

­ Vårt syfte med att vara i Almedalen är att berätta om våra forskningsresultat och vårt arbete för politiker och organisationer som kan ha nytta av kunskapen i sitt beslutsfattande, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Genom de fyra seminarier som Högskolan i Skövde arrangerar under Almedalsveckan 2018 löper en röd tråd. Samtliga seminarier berör digitalisering som ett verktyg för att nå social eller ekonomiskt hållbarhet.

– Vi arbetar sedan ett och halvt ett år tillbaka med ett samlande tema som fungerar som en brygga mellan Högskolan olika delar. Vi kallar temat ”digitalisering för hållbar utveckling och det är naturligt att de seminarier som vi arrangerar i Almedalen har en koppling till temat, förklarar Lars Niklasson.

www.his.se/almedalen kan du få en överblick över hela Högskolan i Skövdes närvaro under Almedalsveckan. För ytterligare information om Högskolan i Skövdes närvaro i Almedalen kontakta

Almedalsveckan äger rum den 1-8 juli i Visby. 
Bild: Region Gotland

Läs mer

På www.his.se/almedalen kan du se hela Högskolan i Skövdes program på den Västsvenska Arenan

Styrelsen

  • Stefan Karlsson, ordförande
  • Monica Andersson, ledamot
  • Henrik Levin, ledamot
  • Jessica Lindberg, ledamot
  • Jan Sedenka, ledamot
  • Elisabeth Berglund Kristiansson, suppleant
  • (3 vakanta suppleantplatser)