Högskolan i Skövde fördjupar samarbete med nepalesiska universitet

2017-12-04

Nyligen besökte nepalesiska forskare från Kathmandu University och Tribhuvan University Högskolan i Skövde. Förutom att utbyta erfarenheter i ett nuvarande forskningssamarbete togs också ett avstamp framåt. Genom ett nytt avtal ska forskare, lärare och administratörer från lärosätena stärka varandras kompetens. Tillsammans.

Forskare från Nepal på besök

Nepalesiska forskare på besök i Skövde. Främre raden, från vänster: Arun Kumar Rai, Madhusudan Subedi, Gabriele Eiben, Abhinav Vaidya. Bakre raden, från vänster: Natalia Oli, Alexandra Krettek (Högskolan i Skövde) samt Kedar Ghimire.

– Nu finns ett avtal tecknat mellan oss och Kathmandu Medical College (som är kopplat till Kathmandu University) och framöver kommer ett liknande att upprättas med Tribhuvan University. Med dessa avtal får vi möjlighet att utbyta lärare, administratörer och studenter. I framtiden tänker vi att även andra aktörer kan ha nytta av dessa avtal. Vi börjar dock med Institutionen för Hälsa och Lärande eftersom detta är ett projekt som har hjärtforskning som vetenskaplig grund, säger Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap, som är projektledare.

Samverkan för kunskapsspridning om hjärtsjukdom

Sedan ett knappt år tillbaka pågår det tvärvetenskapliga forskargruppssamarbetet, bestående av nepalesiska och svenska forskare som ska bygga ett nätverk för forskning kring hjärtsjukdom i Nepal. Vetenskapsrådet finansierar projektet, som löper på tre år, med 1,2 miljoner kronor. Det var även ett tema när de nepaliseska gästerna kom till Sverige och Skövde för första gången.

Hälsoutbildning bland mammor

– Hittills har vi utvecklat en hälsoutbildning (en sk. health education intervention) i Nepal som riktar sig till mammor med barn 1-7 år; här fokuserar vi specifikt på betydelsen av fysisk aktivitet och goda matvanor för att minska risken för hjärtsjukdom. Våra tidigare studier har nämligen visat att kunskapen inom just dessa områden är låg hos mammorna i Nepal. Vi håller just nu även på att planera och bestämma vilka fler konkreta aktivteter vi vill åstadkomma framåt. Och här ingår fler delar än bara hjärtforskningen. Vi ska också utveckla vår forskarutbildning och arbeta med biblioteksutbyte, berättar Alexandra, som gillar just bredden och spännvidden i samarbetet:
– Det är så häftigt att vi inte bara har ett forskningssamarbete, utan även fått med Högskolebiblioteket i detta. Alla deltagare är angelägna om att det ska bli bra, så förutsättningarna är goda. Med en bred representation engagerar vi fler delar av verksamheten vid högskolan och inte bara enstaka forskare. Det känns mycket roligt och borgar för att projektet kan bli långlivat.

 

Relaterad information

Högskolan i Skövde samarbetar för att förbättra hjärt-kärlhälsa i Nepal

Kontakt