Högskolan i Skövde i tio-i-topp i nationell kvalitetsranking

2014-11-20

När Universitetskanslersämbetet nu har slutfört sin stora kvalitetsutvärdering av utbildningarna vid Sveriges alla lärosäten kan man konstatera att Högskolan i Skövde hamnar på en sjundeplats nationellt av de 27 lärosäten som fått minst tio utbildningar granskade. Det framgår av en färsk rapport av Mats Ericsson, professor vid KTH.

Universitetskanslersämbetet har under åren 2011-2014 utfört en kvalitetsutvärdering av utbildningarna vid Sveriges lärosäten. Mats Ericsson, professor vid KTH, har analyserat det sammanfattade resultatet då utvärderingen nu slutförts.

Totalt har 27 lärosäten i Sverige fått 10 eller fler av sina utbildningar utvärderade. Av de nya högskolorna och universiteten (dit Högskolan i Skövde räknas) finns bara Högskolan i Skövde och Södertörns högskola med bland de tio bästa lärosätena i Sverige, skriver Mats Ericsson, professor vid KTH i en självständig rapport. I rapporten sammanställs resultatet av de 2025 utvärderingar som gjorts vid 27 lärosäten som blivit utvärderade under åren 2011-2014.

– Vi är såklart väldigt glada över den här bekräftelsen på vår höga kvalitet. Med en sjundeplats nationellt står Högskolan i Skövde sig väldigt väl i den nationella konkurrensen och håller samma kvalitet som de forskningstunga universiteten trots att de har 10,9 gånger mer forskningsanslag per helårsstudent än yngre högskolor, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Enligt den rapport som UK-ämbetet och SCB släppte idag med statistik över höstens antagningar på landets lärosäten, kan man se att Högskolan i Skövde ökar antalet behöriga förstahandssökande per antagen, från 1,2 (2013) till 1,4 (2014), vilket också är ett mått på hög kvalitet.

– Siffrorna bekräftar att vi går åt rätt håll för att nå målen i vår utvecklingsplan som handlar om att tillhandahålla attraktiva utbildningar av hög kvalitet, där mått på behöriga förstahandssökande per antagen är en sådan parameter, säger Sigbritt Karlsson.

Sigbritt