Högskolan i Skövde och Volvokoncernen skriver nytt avtal

2017-03-27

Högskolan i Skövde är åter utvald till Preferred Research Partner inom Volvokoncernens Academic Partner Program och parterna skrev på ett nytt avtal den 28 mars.Academic Partner Program är ett strategiskt långsiktigt initiativ från Volvokoncernen för att stödja genomförandet av koncernens vision. Avsikten med programmet är att ansluta Volvos expertis med globala akademiska forsknings- och innovationsmiljöer inom kritiska teknikområden. Högskolan i Skövde är ett av ett fåtal universitet världen över som deltar i detta program på grund av Högskolans forskning inom Virtuell Tillverkning och Underhållsteknik.

– Avtalet med Volvo är ett resultat av att Högskolan i Skövde bedriver världsledande forskning och utbildning i digitaliseringens frontlinje. Att vi på det här sättet får ökade möjligheter att i nära samarbete med Volvo skapa långsiktigt hållbar industrinytta är mycket viktigt för oss. Avtalet ger oss goda möjligheter att utveckla internationella kontakter med övriga deltagare i programmet. De resultat vi skapar tillsammans kan även bidra till utveckling av ASSAR Industrial Innovation Arena, en innovationsarena där Högskolan, Volvobolagen, IDC och Gothia Innovation tillsammans möter industrins globala utmaningar, säger Lars Niklasson, rektor vid Högskolan i Skövde.

– Högskolan i Skövde är en central akademisk partner i Volvokoncernens globalt utvalda nätverk. Koncernen har verksamhet i 193 länder och forskning och utveckling i strategiskt utvalda länder över hela jorden. Den kompetens och forskning som högskolan levererar passar mycket väl in i våra långsiktiga ambitioner i att leverera systematiskt hållbara transportlösningar för ett samhälle i välstånd, säger Niklas Gustafsson, globalt ansvarig för koncernens akademiska partnerprogram, samhällskontakter och hållbarhetsagenda.

Rektor Lars Niklasson och Volvokoncernens Niklas Gustafsson signerade avtalet.

 

ASSAR Industrial Innovation Arena

Kontakt