Miljonregn över projekt på Högskolan i Skövde

2019-12-20

I veckan beslutade KK-stiftelsens styrelse att ge 51 miljoner kronor till 10 stycken projekt vid Högskolan i Skövde. Samtliga projekt utförs i samarbete med näringslivet.

Lagom till jul kom flera glädjande besked från KK-stiftelsen till forskare vid Högskolan i Skövde och deras samarbetspartner i samverkande företag. KK-stiftelsen beviljar tio projekt forskningsmedel och den samlade summan från stiftelsen uppgår till 51 miljoner kronor.

Samtliga beviljade projekt är en del av forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT vid Högskolan i Skövde. INFINIT:s övergripande fokus ligger på generering, kvalitetssäkring, analys och visualisering av data, med hjälp av informationstekniska system och modeller, i syfte att stödja beslutsfattande. All verksamhet i miljön sker i samproduktion med företag.

– Det känns fantastiskt bra och en otrolig möjlighet för oss i och med att vi beviljats dessa 10 projekt. Vårt samarbete med KK-stiftelsen har ett stort värde för Högskolan i Skövde. För det första utvecklar vi kontinuerligt vår forskning och forskningsförankrar därigenom våra utbildningar. Men projekten inom INFINIT bidrar också starkt till att stärka konkurrenskraften i de företag vi samverkar med, säger Mats Jägstam som är programchef för INFINIT.

För ytterligare information kontakta

Mats Jägstam
Vicerektor och programchef för INFINIT

Projekten som har beviljats forskningsmedel

Synergi BIO-AID
Projektledare: Jane Synnergren, bitr. professor i bioinformatik

Synergi SUDO
Projektledare: Björn Lundell, professor i datavetenskap

Rekrytering: Internationell gästprofessor PICS (Stewart Kowalski)
Projektledare: Rose-Mharie Åhlfeldt, bitr. professor i informationsteknologi

Rekrytering: SELECT-ML (Strategisk rekrytering av en universitetslektor i informationsteknologi med specialisering inom maskininlärning)
Projektledare: Göran Falkman, bitr. professor i informationsteknologi

Rekrytering: SELECT-VA (Strategisk rekrytering av en universitetslektor i informationsteknologi med specialisering inom visuell dataanalys)
Projektledare: Göran Falkman, bitr. professor i informationsteknologi

Rekrytering: SLIM (Lektor i bearbetningsteknik)
Projektledare: Tobias Andersson, lektor i maskinteknik

Rekrytering: McRIDE - lektor (Virtuella fabriker – beslutsfattande med flermålskriterier inom tillverkningsorganisationer och system)
Projektledare: Magnus Holm, lektor i produktionsteknik

Prospekt: PreMoDIPS - Prediktiv modellering för dataintensiva industriella processer och system
Projektledare: Kaveh Amouzgar, bitr. lektor i produktionsteknik

ADOPTIVE - Automatiserad design och optimering av fordonsergonomi
Projektledare: Erik Brolin, bitr. lektor i integrerad produktutveckling

TOPAZ - Preskriptiv analys för virtuella fabriker med hjälp av strukturerad data mining och optimering
Projektledare: Sunith Bandaru, lektor i automatiseringsteknik