Högskolan i Skövde skapar mötesplats för framtidens industri

2016-10-05

ASSAR Industrial Innovation Arena är en innovationsmiljö för näringsliv och akademi inom kunskapsdriven industri. Högskolan i Skövde är en av fem initiativtagare och målet med satsningen är att skapa världsledande industri.

Högskolan i Skövde kraftsamlar i en fysisk samproduktionsmiljö med en tydlig, innovativ och kreativ mötesplats. Bakom satsningen står även Gothia Innovation AB, Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB. Tobias Björck, som är arenaansvarig för ASSAR Industrial Innovation Arena, jobbar för Högskolan i Skövde och IDC West Sweden och har även bakgrund från AB Volvo.

– Namnet är en hyllning till Assar Gabrielsson, en av grundarna av Volvo, som kom från Korsberga i Skaraborg. Assar är också ett namn som betyder ”den som ger svar” och satsningen kan hjälpa oss att ge svar på industrins framtida utmaningar.

ASSAR är en innovationsmiljö som vänder sig till företag, forskare och högskolestudenter inom området forskning, utveckling, utbildning och innovation. Människor och verksamheter som vill utvecklas och vara med och skapa världsledande industri. En av dem är Laura Montalban, en av de nya forskarassistenterna vid Högskolan i Skövde, som ser initiativet som en dragningskraft för regionen.

– Innovationsarenan är en attraktiv möjlighet för unga forskare inom Virtual Engineering som gör att vi kan lösa utmanande problem. Syftet med ASSAR är att näringsliv och akademi ska skapa ny kunskap och industrinytta genom forskning, utbildning och samverkan.

– Med ASSAR vill vi dels skapa en exponeringsyta, men också skapa förutsättningar för att det händer saker på riktigt. Viktigast är att arenan är en mötesplats för olika aktörer som vill vara med och utveckla tillverkande industri, delvis för besökare men också för industriföretag som bedriver forskning och utveckling. Vi kommer exempelvis att hålla seminarier och work­shops kopplat till forskning och projekt. Det finns ett antal globala utmaningar för tillverkande industri där utvecklingen går snabbt. ASSAR är vårt sätt att kraftsamla den kom­petens vi har för att kunna möta de utmaningarna, berättar Tobias.

Högskolan i Skövde har genom ett framgångsrikt forskningsprojekt tillsammans med ett av Volvobolagen sedan tidigare byggt upp en produktionsanläggning i vir­tuell miljö för testning och verifiering med en unik optimeringsmotor innan den finns fysiskt.

– Med Virtual Engineering går det exempelvis att simulera och optimera produktionsflöden och schemaläggning av produktionen för att hitta bästa lösning. Den typen av simulering kräver hög kvalitet på indata och det är helt avgörande för om man ska lita på resultaten och våga ta stora investeringsbeslut utifrån det, säger Tobias.

Laura berättar att Högskolan i Skövde har ett tydligt IT-fokus och en konkurrenskraftig grupp inom Virtual Manufacturing. De är dessutom välkända för nära samarbeten med stora bolag i framkant.

– Virtual Engineering är ett viktigt område som kan hjälpa till att öka konkurrenskraften inom tillverkningsindustrin. Det är en avgörande faktor i att minska ledtiden i utvecklingen av nya produkter och processer, såväl som att skapa effektiva hållbara processer som optimerar användningen av befintliga resurser.

Text: Tina Lindström Carlsson
Foto: Mikael Ljungström

 

”Virtual Engineering
är ett viktigt område
som kan hjälpa till
att öka konkurrenskraften
inom tillverkningsindustrin.”

ASSAR Industrial Innovation Arena

Kontakt

Tobias Björck
Arenaansvarig
ASSAR Industrial Innovation Arena
tobias.bjorck@idcab.se
Telefon: 0500-502514