Högskolan i Skövde utvecklar sin forskning i samarbete med KK-stiftelsen

2014-12-22

Åtta nya doktorander kan tas in till företagsforskarskolan ApplyIT (nuvarande IPSI) . Fyra nya forskningsprojekt kan startas och två nya medarbetare med viktig specialkompetens kan rekryteras. Högskolan i Skövde fortsätter att utveckla sin forskning med stöd av KK-stiftelsen, som beslutat om finansiering inför 2015.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har sedan flera år varit en viktig finansiär och samarbetspartner för Högskolan i Skövde. Lärosätet har sedan 2011 status som en KK-miljö, en slags kvalitetsstämpel som är ett effektivt verktyg när det gäller att utveckla forskningen vid Högskolan i Skövde. KK-stiftelsen senaste styrelsemöte resulterade i ett flertal positiva beslut för Högskolan i Skövde.

Lena Mårtensson är prorektor vid Högskolan i Skövde och hon ser de positiva beskeden från KK-stiftelsen som resultatet av ett enträget arbete utfört av Högskolans forskare.

– För att KK-stiftelsen ska finansiera ett projekt måste det hålla hög vetenskaplig kvalitet, men det måste också finnas ett företag som är med och satsar pengar i projektet. Ett företag satsar bara pengar i ett forskningsprojekt om företaget ser en konkret nytta av forskningen. Därmed går det att se de besked vi nu har fått som ett kvitto på både den vetenskapliga kvalitén och samhällsnyttan i våra forskares arbete, säger Lena Mårtensson.

Nya doktorander tas in

Högskolan i Skövdes företagsforskarskola inom tillämpad informationsteknologi – ApplyIT – ges nu möjlighet att växa ytterligare. KK-stiftelsen skjuter till ett bidrag på drygt 11 miljoner kronor som fördelas över fem år. Tillskottet ger företagsforskarskolan möjlighet att ta in ytterligare åtta nya doktorander. Doktoranderna kommer att dela sin tid mellan Högskolan i Skövde och totalt åtta partnerföretag som är knutna till ApplyIT.

Utöver företagsforskarskolan fick Högskolan i Skövde klartecken för följande projekt:

 • Maria Riveiro leder projektet NOVA som handlar om hur stora datamängder ska analyseras och visualiseras. KK-stiftelsen tilldelar projektet drygt 1,1 miljoner kronor under 2 år.
  Projektet drivs i samarbete med Combitech och Cellectis AB.
 • Dan Högberg leder projektet Virtual Driver som ska utveckla fordonsindustrins metoder för att analysera interaktionen mellan förare och fordon.
  KK-stiftelsen tilldelar projektet drygt 1,1 miljoner under 2 år.
  Projektet drivs i samarbete med Scania, Volvo Car Corporation och Volvo Technology.
 • Mattias Strand leder projektet MMC2 som ska studera hur medelstora tillverkningsföretag kan utvärdera sin utveckling och implementera ny kunskap. Allt i syfte att öka företagens konkurrenskraft. KK-stiftelsen tilldelar projektet 4 miljoner under 2 år.
  Projektet drivs i samarbete med Santa Maria Tacofabrik, Volvo Penta, Gyllensvaans möbler och Brodit.
 • Jane Synnergren leder ett projekt som studerar blod-hjärn-barriären hos människor.
  KK-stiftelsen tilldelar projektet nästan 4 miljoner under 3 år.
  Projektet drivs i samarbete med Astra Zeneca, BioLamina AB, 3Dtro AB och SciCross AB.

KK-stiftelsen möjliggör också för Högskolan i Skövde att förstärka lärosätets kompetens på vissa strategiskt viktiga områden. Detta sker genom att forskare vid Högskolan ansöker om medel som används till att rekrytera expertkompetens från näringslivet. Dessa kan då arbeta som lärare och forskare vid Högskolan i Skövde under en begränsad tid.

 • Andreas Jansson och Diana Karlsson beviljas 650 000 kronor för att Helena Enroth ska kunna verka som adjungerad professor vid Högskolan i Skövde under 2015 till 2018.
  Rekryteringen sker i samarbete med Unilabs
 • Matias Urenda Moris får 870 000 kronor för att Leif Pehrsson ska kunna verka som adjungerad lektor inom virtuella system under åren 2015 till 2017. Rekryteringen sker i samarbete med Volvo Car Corporation.

Kontakt