Högskolan i Skövde vinnare när samverkan rankas

2014-04-08

För sjunde året i rad rankar Svenskt Näringsliv samverkan på Sveriges universitet och högskolor. Av de 100 bästa utbildningsprogrammen finns 16 på Högskolan i Skövde när det gäller samverkan med näringslivet.

Högskolan i Skövdes har sex utbildningar bland landets tolv främsta i Svenskt Näringslivs kartläggning. Fyra av dessa är olika ingenjörsprogram och högst av alla återfinns Barnmorskeprogrammet. Något som visar på en stark framgång för Högskolans samverkanssatsningar.

– Det känns väldigt roligt att få ännu ett kvitto på vår excellens – denna gång inom samverkansområdet. Högskolan i Skövde håller hög kvalitet i såväl utbildning som forskning vilket leder till att omgivningen vill satsa tid och resurser på att göra saker tillsammans med oss, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Nära kontakt mellan utbildningar och arbetsliv är ett effektivt verktyg för att nå bättre lärande och underlättar nyexaminerades etablering på arbetsmarknaden. Exempel på denna typ av samverkan är fadderföretag, arbetslivsanknutna projektarbeten, praktik och examensarbeten.

– Samverkan blir allt viktigare på alla plan. Genom att erbjuda utbildningar med bra samverkan med näringslivet ger vi nyutexaminerad student de i särklass bästa förutsättningarna inför framtiden och arbetslivet, säger Urban Wass, ordförande i Högskolan i Skövdes styrelse.

Vid Högskolan i Skövde finns också ett av Sveriges största mentorprogram där mentorer från arbetslivet utbyter erfarenheter med studenter och ett partnerprogram där framstående forskare samverkar med beslutsfattare och nyckelpersoner från näringslivet.

Topplistorna från Svenskt Näringsliv publiceras på hemsidan samverkamera.se.