Högskolan i Skövdes rektor tar plats i Vinnovas styrelse

2016-04-28

Regeringen har beslutat att Högskolan i Skövdes rektor, Sigbritt Karlsson, ska ingå i Vinnovas styrelse.

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet, har drygt 200 anställda och kontor i Stockholm och Bryssel.

Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år satsar Vinnova ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande om nya ledamöter i Vinnovas styrelse.