Så vill styrelsen att Högskolan i Skövdes nya rektor ska vara

2016-04-22

En person som är väl förankrad i forskarsamhället och har stor erfarenhet av akademiskt ledarskap på hög nivå. En människa som har integritet, mod och är lyhörd. Det är några av de egenskaper en ny rektor för Högskolan i Skövde behöver ha. Den 22 april fastställde Högskolans styrelse anställningsprofilen.

Den 22 april höll Högskolan i Skövdes styrelse ordinarie möte. En av punkterna på dagordningen var att fastställa anställningsprofilen för den person som ska efterträda Sigbritt Karlsson som Högskolan i Skövdes rektor när hon går vidare till KTH.

Förslaget till anställningsprofil har arbetats fram av en intern rekryteringsgrupp som till sin hjälp haft en intern referensgrupp. Högskolans styrelseordförande Urban Wass påpekar att lärosätet för många år sedan gjorde ett vägval. Högskolan i Skövde valde då att ha ett begränsat antal utbildningsområden som i sin tur vilade på en egen konkurrenskraftig forskning. Sammantaget ska detta ge en excellent lärmiljö med hög kvalitet i både utbildningarna och forskningen. Att lärosätet står fast vid sitt strategiska val återspeglas i de förväntningar Högskolans styrelse har på en ny rektor.  

– Högskolan i Skövde ska inte göra allt, men allt lärosätet gör ska det göra bra. Det förhållningssättet kräver en viss typ av akademisk ledare. Vår nya rektor måste ha och stor erfarenhet av att driva strategiska utbildnings- och forskningsfrågor. Personen måste också vara beslutskraftig, lyhörd och ha en stor portion integritet och mod, sammanfattar Urban Wass.

Andra krav som ställs på en ny rektor är bland annat att han eller hon ska vara väl förankrad i forskarsamhället, vara genuint intresserad av utbildningsfrågor, ha gedigen erfarenhet av framgångsrikt akademiskt ledarskap samt ha god förmåga och erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället.

– Vi ställer höga krav men kan samtidigt erbjuda en miljö som är kreativ och snabbfotad. Rätt person kan sätta stora och positiva avtryck i verksamheten relativt snabb mt, det har Sigbritt Karlsson bevisat under sin tid som rektor, säger Urban Wass.

Högskolan i Skövdes styrelse vill se en snabb rekryteringsprocess. Den obligatoriska annonseringen kommer att genomföras redan under kommande veckorna och ett rekryteringsföretag är upphandlat för att assistera i arbetet. Högskolans förhoppning är att en ny rektor ska kunna tillträda vid årskiftet.

Lena Mårtensson fortsätter som prorektor

Vi mötet den 22 april beslutade styrelsen också att omförordna Högskolan i Skövdes nuvarande prorektor Lena Mårtensson. Det nya förordnandet sträcker sig fram till sista juni 2019.

– Rollen som rektors ersättare är viktig eftersom den bidrar till stabilitet i ledningsarbetet. Lena Mårtensson har gjort ett gott arbete som prorektor och vi är glada över att hon fortsätter i rollen, avslutar Urban Wass.

Fakta: Rektorsrollen på Högskolan i Skövde

  • Hur en rektor ska utses regleras i högskoleförordningens andra kapitel.
  • Regeringen fattar beslut om tillsättningen av en ny rektor efter att lärosätets styrelse lämnat förslag på en person.
  • En rektorstjänst måste utannonseras men lärosäten använder också ofta rekryteringsföretag för att undersöka vilka möjliga kandidater som finns.
  • Lärosätet ska beakta både manliga och kvinnliga kandidater.
  • Innan en rektor tillsätts ska ett hörande äga rum där lärare, övrig personal och studenter får möjlighet att ställa frågor till en eller flera kandidater. Hur hörandet ska ske mer i detalj beslutas av styrelsen.
  • En rektor tillsätts på sex år, därefter kan uppdraget förlängas med maximalt två treårsperioder. En rektor kan därmed inneha sitt uppdrag i maximalt tolv år.

Fakta: Prorektor

Vid varje högskola eller universitet ska det finnas en prorektor som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Idag har Lena Mårtensson, professor i omvårdnad, uppdraget som prorektor vid Högskolan i Skövde.

För ytterligare information kontakta
Urban Wass, styrelseordförande, 0739-02 86 61