Högskolan satsar 20 miljoner i strategiskt investeringsprogram

2017-02-10

Högskolan i Skövde skapar ett internt strategiskt investeringsprogram på totalt 20 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla Högskolan i Skövdes samlande tema ”Digitalisering för hållbar utveckling”.

Den 10 februari beslutade Högskolan i Skövdes styrelse att inrätta ett strategiskt investeringsprogram för lärosätet. Programmet omfattar 20 miljoner kronor och ska användas för att nå tre mål:

  1. Införa ”Digitalisering för hållbar utveckling” som ett samlande tema för hela Högskolan i Skövde.
  2. Öka omfattningen av forskningen på Högskolan genom ett ökat deltagande i nationella,  samhällsrelevanta forskningssatsningar.
  3. Öka omfattningen av utbildning på avancerad nivå, det vill säga magister- och masterutbildningar.

De tre målen är hämtade ur Högskolan i Skövdes nya utvecklingsplan som gäller fram till 2023.

– De pengar styrelsen nu ställer till förfogande fungerar som extra kraft i arbetet med den nya utvecklingsplanen. Det ger oss möjlighet att pytsa in lite extra ekonomisk kraft i projekt som är särskilt strategiskt viktiga för oss. En ekonomisk vitamininjektion helt enkelt, säger styrelsens ordförande Urban Wass.

De 20 miljoner kronorna hämtas ur myndighetskapitalet, som förenklat kan beskrivas som ett lärosätes sparkonto. Pengarna läggs i ett slags intern fond ur vilken Högskolans olika verksamhetsområden kan ansöka om medel för olika projekt. Kravet för att få medel är då givetvis att projektet bidrar till att Högskolan uppnår de tre målen.

– Det här är ett arbetssätt som vi använt tidigare på Högskolan i Skövde, bland annat i arbetet med excellent lärmiljö. Det fina med arbetssättet är att det tar tillvara på den kreativitet och vilja till utveckling som finns hos våra medarbetare och skapar möjligheter för framtiden säger Högskolan i Skövdes rektor Lars Niklasson.

För ytterligare information kontakta
Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde: 0500-448143
Urban Wass, styrelsens ordförande: 073-90 286 61

 

Se även

Högskolan ber regeringen och ett kraftigt ökat utbildningsanslag

Kontakt