Högskolan startar plattform för samverkan med arbetslivet i Skaraborg

2016-06-21

Nu startar Högskolan i Skövde en plattform för samverkan med arbetslivet. Projektet kallas CLAS, som är en förkortning av Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg. Syftet med CLAS är att akademi och arbetsliv gemensamt ska bidra till utvecklingen av Skaraborg till en kunskapsregion.

Verksamhetsansvarig för CLAS är Lotten Svensson, avdelningschef för företagande på Institutionen för handel och företagande vid Högskolan i Skövde.

– Vi har frågat hundra stora företag och organisationer i Skövde och ett par hundra i Skaraborg vad de vill ha hjälp med. Det klart dominerande svaret var ledarskap och det har vi tagit fasta på, säger Lotten. Hon hoppas på att även små och mellanstora företag ska delta i CLAS, gärna enmansföretag.

 Det skaraborgska arbetslivet kommer nu att bjudas in till fyra öppna seminarier i höst där de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv presenteras och diskuteras. Dessa kompletteras med slutna seminarier för mindre grupper där innehållet anpassas efter de behov och önskemål som företaget eller organisationen har.
– Dessutom kommer vi att ge det skaraborgska arbetslivet möjlighet att utveckla projekt tillsammans med Högskolans forskare.

 Målsättningen med CLAS är att utveckla samverkan mellan Högskolan och omkringliggande samhälle. Detta ska öka Skaraborgs attraktionskraft och stärka dagens och framtidens arbetsplatser. Samtidigt stimuleras Framtidens företagande, Högskolans tvärvetenskapliga forskningsspecialisering som studerar fenomen med anknytning till ett livskraftigt närings- och arbetsliv. Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås samarbetar kring den här specialiseringen och det är också med Borås som förebild och stöd som man i Skövde nu startar CLAS.

Vid sin sida har Lotten en styrgrupp med representanter från kommuner och näringsliv. Ingår gör bland andra Skövde kommuns HR-chef Bo Räftegård, Jonas Rosman från Länsförsäkringar Skaraborg, Tibros näringslivschef Per Garenius, Charlotte Backman från Hushållningssällskapet Skaraborg, Sven-Henrik Sandberg, HR-avdelningen på Försvarets Materielverk, Skaraborgs kommunalförbunds näringslivsstrateg Claes Fahlgren och Kicki Borhammar från EDCS, EDCS, ett resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland.

Vid varje seminarietillfälle kommer en forskare och en representant från arbetslivet medverka.
– Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept att få problematiken belyst från båda sidor och få olika vinklar på frågorna, säger Lotten.

CLAS seminarieserie, som är öppen för alla de som väljer att gå med i CLAS, inleds i början av september med ”Digitaliseringens effekter för handel och företag.  Hur påverkas vi av digitaliseringen och hur kan företag hantera ökad digitalisering?”
– Vid samtliga fyra tillfällen kommer vi att vara i G-huset på Högskolan. Efter varje föreläsning blir det mingel för de som hinner och kan.

 Ytterligare tre tillfällen är planerade för hösten – två i oktober och ett i december. Rubrikerna är ”Hur kan en modern kunskapsorganisation utvecklas och ledas?”, ”Morgondagens arbetsplats – hur ser den ut och hur kommer vi dit?” och ”Knowledge Management som drivkraft i utveckling av organisationer - hur förändras organisationer utifrån människors kunskap?”

– Min förhoppning är att vi genom CLAS ska kunna göra nytta tillsammans. Skaraborg är ju ingen storstadsregion, och med gemensamma krafter kan vi utveckla vårt område, menar Lotten.

För mer information om CLAS
http://www.his.se/Forskning/Framtidens-Foretagande/CLAS/

 

Lotten Svensson

Verksamhetsansvarig för CLAS är Lotten Svensson, avdelningschef för företagande på Institutionen för handel och företagande vid Högskolan i Skövde.

Kontakt