Högskolan utvecklar framtidens utbildningsutbud

2016-08-29

Högskolan i Skövde kommer att genomföra förändringar av sitt utbildningsutbud. Förändringarna är en del i arbetet med Högskolan i Skövdes nya utvecklingsplan. Lärosätet bromsar inom vissa utbildningsområden för att få möjlighet att gasa inom andra.

Det är två faktorer som ligger bakom det utvecklingsarbete som Högskolan i Skövde nu genomför. För det första är det arbetet med den nya utvecklingsplanen som styrelsen förväntas fatta beslut om i december. Den andra faktorn som driver utvecklingsarbetet är de statliga anslagen till utbildning som är ungefär 20 miljoner lägre idag än de var 2014 när anslaget var som högst.

– Vi vill, kan och ska utveckla Högskolan i Skövde till ett starkt och profilerat lärosäte. Men denna utveckling måste ske med ett väsentligt lägre anslag än vi tidigare haft till vårt förfogande. Det kräver en anpassning, säger Lena Mårtensson som är prorektor på Högskolan i Skövde.

För att få utrymme att utveckla utbildningsutbudet bromsar och gasar Högskolan samtidigt. Vissa utbildningsprogram bromsas in och läggs vilande. Det skapar i sin tur möjlighet att gasa inom andra områden och undersöka möjligheten till nya framtida utbildningsprogram.

De studenter som idag finns på Högskolan i Skövde berörs inte av arbetet.

– Utvecklingsarbetet vi nu genomför handlar om framtidens utbildningsutbud. Våra nuvarande studenter inom dagens utbildningsutbud fullföljer sina utbildningar precis som planerat, säger Lena Mårtensson.

Helhet i början av oktober

Åtgärderna som Högskolan i Skövde nu genomför ser olika ut för olika delar av lärosätet. I botten finns dock den genomlysning av utbildningsutbudet som en extern expertpanel genomförde under våren.  En genomlysning som Högskolan själv beställde.

­– Vi följer inte expertpanelens rekommendationer slaviskt utan de åtgärder vi nu gör är resultatet av en ganska lång diskussion i Högskolans ledning. Men rapporten, med experternas utifrånperspektiv, ger oss ett bra underlag att stå på. Det skapar en gedigen bas för de beslut vi kommer att fatta, säger Lena Mårtensson.

Exakt vilka utvecklingsåtgärder som Högskolan i Skövde nu vidtar blir offentliga i början av oktober.

– Nu ska varje prefekt ges möjlighet att samtala med medarbetarna på sin institution. Dessutom ska rektor fatta beslut om utvecklingsuppdraget. Vi är nog framme i början av oktober innan vi kan presentera utvecklingsåtgärderna i sin helhet för omvärlden, avslutar Lena Mårtensson.

 Läs gärna vad Högskolan i Skövdes rektor, Sigbritt Karlsson, skriver om utvecklingsarbetet på sin blogg.