Högskolans forskare svarar på hur cancern kom till världen i Hjärnkoll

2013-09-09

Sveriges Radios program Hjärnkoll hade höstpremiär i förra veckan. Varför skickar vårdcentraler remisser till sjukhus med papper och inte elektroniskt? Hur kom cancern till världen och varför finns den?

I programmet berättar Anne Persson, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, att vården behöver bättre informationshantering. Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan, berättar också att varje vårdcentral och sjukhus ofta har sina egna informationssystem, som inte kan prata med varandra. Det gör det svårt att skicka remisser på ett säkert sätt.

- Vi forskare tar ett steg framåt och ser på hur det skulle kunna se ut framöver. Vi har tagit fram en prototyp för hur det ska kunna fungera istället, säger Rose-Mharie i Hjärnkoll.

I andra delen av programmet svarar Karin Klinga Levan, professor i biomedicin, på lyssnarfrågor om hur cancern kom till världen. Och varför finns cancer? Karin Klinga Levan berättar för lyssnarna att cancer är ett samlingsnamn för ca 200 sjukdomar där grundproblemet är detsamma: ett fel i arvsmassan.

Lyssna på programmet i sin helhet på Sverigesradio.se