Högskolans forskning prisad vid American Heart Scientific Sessions

2019-12-02

Högskolans forskning har fått två pris vid American Heart Scientific Sessions i Philadelphia i USA. På deras konferens tilldelades vår forskning tillsammans med kollegor i Nepal två pris.

Natalia Oli som disputerade 2018 med huvudhandledare Alexandra Krettek (IHV), bihandledare Gabriele Eiben (IHV) och Abhinav Vaidya (Kathmandu Medical College) vann International Early Career Investigator Award.

Det andra priset som delades ut - Paul Dudley White International Scholar Award, gick till alla författare (Oli, Eiben, Vaidya, Krettek) för högst rankat abstract från Nepal vid American Heart Scientific Sessions 2019.

- Så roligt och ärofullt att få pris för IHV:s forskning, säger Susanne Källervald, prefekt på Institutionen för hälsovetenskaper.