Högskolans stipendiater 2017

2017-05-22

Under fredagens avslutningshögtid delades årets stipendier ut.

Tre av stipendiaterna med diplom och blommor i händerna.
Stipendiaterna Åsa Rejnö, Luis Alejandro Hernandez Renteria och Yvonne Johansson.

Högskolans resestipendium på 25 000 kr gick till Elin Åkerström som läser till Hälsocoach. Under hösten kommer Elin påbörja sina utlandsstudier vid Rockford University i USA. Elin har tilldelats stipendiet för goda studieresultat och stort engagemang inom området ”Psysical Education-fysisk aktivitet”.

Skövde kommuns resestipendium på 25 000 kr fick utbytesstudenten Luis Alejandro Hernandez Renteria. Luis kommer från Mexico och studerar på University of Guadalajara, men har valt Högskolan i Skövde för sina utbytesstudier på Magisterprogrammet för Serious Games.

Ur stiftelsen Göta Svenssons minne gick i år 55 000 kr vardera till Yvonne Johansson och Åsa Rejnö.

Yvonne fick stipendiet för att kunna fördjupa sina doktorandstudier samt till det sjukhusövergripande projektet Yvonne deltar i, där syftet är förebyggandet av delirium, förändringsklimat och förbättringar av vården till äldre patienter.

Åsa fick stipendiet för att kunna utföra sin forskning och planen är att skriva en artikel om värdighet och autonomi hos personer som inte kan kommunicera sin egen vilja. Åsa planerar även för en studieresa till Lancaster University som bedriver forskning inom bland annat stroke.