Högskolans styrelse ber regeringen om ett kraftigt ökat utbildningsanslag

2017-02-10

I sitt årliga budgetunderlag till regeringen ber Högskolan i Skövdes styrelse om ett kraftigt ökat utbildningsanslag för de kommande åren. Pengarna behövs för att ge Skaraborg samma möjligheter som övriga landet när det gäller tillgång till högre utbildning i framtiden.

Vid sitt möte den 10 februari beslutade Högskolan i Skövdes styrelse om det budgetunderlag som varje lärosäte en gång per år skickar till regeringen. I år är dokumentet offensivt formulerat. Styrelsen föreslår att Högskolans utbildningsanslag ska höjas med omkring 90 miljoner kronor fram till 2020.

– Det kan låta som mycket pengar men Skaraborg ligger för lågt när det gäller tillgången på statligt finansierade platser för högre utbildning. Vi vill fästa regeringens uppmärksamhet på detta för att Högskolan i Skövde ska stå redo när ungdomskullarna åter börjar växa i storlek från 2019, säger styrelsens ordförande Urban Wass.

Öka tillgången på utbildning

1977, när Högskolan i Skövde startade, fanns en uttalad politisk vilja att öka tillgången till högre utbildning utanför storstäderna. Det skulle i sin tur höja den generella utbildningsnivån i landet.[1] I år fyller Högskolan i Skövde 40 år men fortfarande är utbildningsnivån i Skaraborgs kommuner lägre än i landet som helhet, något som Högskolans nya rektor Lars Niklasson är väl medveten om.

– Som statligt lärosäte ingår vi i ett nationellt akademiskt system och har ett nationellt uppdrag. Men vi måste samtidigt visa omtanke om den region vi verkar i. Vi kommer att behöva arbeta tillsammans med både privata och offentliga aktörer för att få upp utbildningsnivån i Skaraborg ytterligare. Ett första steg i det arbetet är att be regeringen om ett ökat utbildningsanslag så att vi kan öka tillgången till högre utbildning, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Ökade forskningsanslag

Eftersom all akademisk verksamhet förutsätter en nära relation mellan utbildning och forskning, ansöker Högskolan även om ökade forskningsanslag om totalt 30 miljoner kronor fram till 2020.

– De nya kunskaper som forskningen genererar bidrar på flera sätt att möta framtida samhällsutmaningar. Bland annat utmaningar kopplade till en åldrande befolkning och den digitalisering som krävs för att näringslivet ska vara hållbart och konkurrenskraftigt. Vi vill även här bidra till att sådan utveckling kan ske i Skaraborg, säger Lars Niklasson. 

Riktat anslag för att stödja lärarutbildning

I budgetunderlaget ber Högskolan i Skövde också regeringen om att redan 2018 få ett riktat anslag på tre miljoner kronor. Pengarna ska bidra till att lärarutbildningsplatser från Högskolan i Borås kan förläggas på Högskolan i Skövdes campus.

– Det är en pragmatisk lösning på en svår fråga och ligger i linje med det inriktningsbeslut som styrelsen tog redan 2015. På det här sättet kan vi hjälpa Skaraborg att få bättre tillgång på lärare även om vi inte själva har en egen lärarutbildning, säger Urban Wass.

För ytterligare information kontakta
Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde: 0500-448143
Urban Wass, styrelsens ordförande: 073-90 286 61

 [1] http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/den-svenska-hogskolans-historia.html

 

Läs även

20 miljoner i strategiskt investeringsprogram.

Styrelsen

  • Stefan Karlsson, ordförande
  • Monica Andersson, ledamot
  • Henrik Levin, ledamot
  • Jessica Lindberg, ledamot
  • Jan Sedenka, ledamot
  • Elisabeth Berglund Kristiansson, suppleant
  • (3 vakanta suppleantplatser)