Högskolans styrelse pekar ut särskilt viktiga mål

2017-04-21

Högskolan i Skövdes styrelse har nu beslutat vilka indikatorer som styrelsen särskilt ska följa upp under de kommande åren. Bland annat ska styrelsen hålla ett särskilt öga på att andelen utbildning på avancerad nivå ökar samt effekten och resultatet av Högskolans forskning. Indikatorerna är hämtade från Högskolan i Skövdes nya utvecklingsplan.

Högskolan i Skövdes styrelse höll ordinarie möte den 21 april. En viktig beslutspunkt på mötet var vilka speciella indikatorer i Högskolans nya utvecklingsplan som styrelsen ska följa upp särskilt under de kommande åren. Beslutet blev att styrelsen bland annat ska hålla ett vakande öga på…

  • att andelen studenter inom utbildning på avancerad nivå är minst 15 procent.
  • att genomströmningen (att studenterna tar sina poäng) ökar utan att kvalitetskraven på utbildningarna ändras.
  • att andelen professorer inom lärarpersonalen är minst 20 procent.
  • att andelen lärare med doktorsexamen är minst 75 procent.
  • att Högskolan har ett ökat fokus på forskningsverksamhetens resultat och effekt.
  • att Högskolan har ett bra söktryck till sina utbildningar.
  • att Högskolan på sikt får rätt att examinera doktorer inom ytterligare två ämnesområden.

Högskolans rektor Lars Niklasson menar att det är bra att styrelsen på det här sättet väljer ut några mål som särskilt viktiga.

–Högskolans nya utvecklingsplan är stor och omfattande. Vi som arbetar på Högskolan ska givetvis arbeta med hela planen men ledamöterna i styrelsen behöver göra ett urval av särskilt centrala mål som följs upp kontinuerligt. Det ger en oss en tydlig linje styrelsearbetet, säger Lars Niklasson.

Sista mötet

Styrelsemötet den 21 april var det sista för Högskolan i Skövdes nuvarande styrelse. Det innebär att Urban Wass nu avslutar sitt uppdrag som styrelseordförande efter sju år.

– Det har varit sju mycket intressanta och utvecklande år, både för Högskolan i Skövde och för mig själv. jag önskar Högskolan i Skövde all lycka framöver. Jag kommer givetvis att fortsätta hålla kontakt med lärosätet i mitt ordinarie arbete med forskning och innovation inom Volvokoncernen, säger Urban Wass.

De externa ledamöterna Per Fagrell, Ann Lantz och Pia Falk samt lärarledamöterna Catharina Gillsjö, Niclas Norrström och Anna Syberfeldt följer med från den avgående styrelsen till den nya.

–Konstruktionen gör att vi får en brygga mellan den gamla och nya styrelsen. Jag tror det är bra för kontinuiteten i styrelsens arbete, avslutar Lars Niklasson.

För ytterligare information kontakta
Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde: 0500-448143
Urban Wass, styrelsens ordförande: 073-90 286 61

 

Kontakt