Högskolor i samarbete utbildar barnsjuksköterskor till Skaraborgsregionen

2014-03-26

Högskolan i Skövde erbjuder i dagsläget flera specialistsjuksköterskeprogram men för närvarande inte med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Ett nytt samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping öppnar nu upp möjligheter för blivande barnsjuksköterskor att göra praktikdelen av utbildningen lokalt i Skaraborg.

– Det är väldigt positivt för Högskolan i Skövde att kunna erbjuda denna utbildningslösning i samarbete med Hälsohögskolan, det är ett sätt att serva Skaraborgsregionen med specialistutbildade sjuksköterskor, säger Susanne Källerwald, avdelningschef vid institutionen för Hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde. På sikt har Högskolan i Skövde som mål att kunna erbjuda utbildningen helt i egen regi.

Sedan hösten 2013 finns möjligheten att söka till Hälsohögskolan i Jönköping och göra sin praktik i Skaraborg. Kravet är att man har varit yrkesverksam sjuksköterska under ett års tid och att man har en kandidatexamen i omvårdnad. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen görs både inom primärvården och länssjukvård och omfattar 15 högskolepoäng av totalt 60 högskolepoäng (två år på halvfart).

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ser man väldigt positivt på den nya utbildningsmöjligheten lärosätena emellan:

– För oss innebär detta att vi behåller kompetent vårdpersonal i regionen och att det blir enklare för sjuksköterskor boende i Skaraborg att vidareutbilda sig, säger Maria Söderberg, verksamhetschef för Kvinno- och barndivisionen vid SkaS.