Hongkong nästa för Skövdestudent

2015-03-26

Sofia Fröjdman börjar i höst sitt tredje år på User Experience Design-programmet vid Högskolan i Skövde, ett område som utvecklas mer och mer. Och till hösten påbörjar hon livet som utbytesstudent i Hongkong där hon bland annat ska studera datavetenskap under ett halvår.

– Om man någonsin använt en hemsida, en app eller ett system och blivit frustrerad för att något inte fungerar, är omständligt eller tar tid så beror det oftast på dålig användbarhet. Utbildningen lär oss hur vi kan designa IT-system med användaren i fokus för att förebygga sådana problem och istället bidra till en positiv upplevelse, säger Sofia Fröjdman.

Programmet Informationsteknologi - User Experience Design har funnits på Högskolan i Skövde i två år och är en växande inriktning inom människa-dator-interaktion och interaktionsdesignfältet. Området är tvärvetenskapligt och behandlar datavetenskap i en kombination med designvetenskap och psykologi. Efter studierna har man en bredd av yrkesmöjligheter och kan bland annat jobba som user experience designer eller interaktionsdesigner som det också kallas. Nyligen rankades user experience designer som fjortonde bästa jobb av CNN (Cable News Network).

Sofia valde programmet för att hon vill skapa och förbättra system så de blir enkla, effektiva och anpassade efter användarnas behov och den miljön som de används i.

Rustad för framtiden

Under andra året av studierna vid Högskolan i Skövde har Sofia fått något som hon beskriver som ovärderlig kontakt med arbetslivet. Som student har man möjlighet att delta i mentorprogrammet vid Högskolan i Skövde där man får en egen mentor som kommer från arbetslivet och som är verksam i den bransch studenten i framtiden ska jobba inom.

– Min mentor har dels varit lite av en stöttepelare och hjälpt mig i vad jag vill göra i framtiden och hur jag kan utveckla mina kunskaper och kompetenser på bästa sätt. Jag har fått en bra insyn i branschen och även ett stort kontaktnätverk som förhoppningsvis kommer hjälpa mig i framtiden. Jag hoppas på att hålla kontakten med min mentor även efter mentorprogrammets slut för att utbyta idéer och kunskap, säger Sofia.

Innan Sofia påbörjar sitt nya yrkesverksamma liv som user experience designer ska hon också testa på livet som utbytesstudent på andra sidan jorden. Till hösten, under hennes tredje år, åker hon till Hongkong för att studera bland annat datavetenskap och liknande ämnen inom området User Experience Design.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att åka till Hongkong och studera. Jag har sedan början av studierna varit inställd på att jag vill studera utomlands. Mitt mål är att hinna se och lära mig så mycket jag kan under min termin där, säger Sofia. 


                  Sofia Fröjdman

Informationsteknologi - UXD
Mentorprogrammet

Kontakt